วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแก้ไข

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกเสนอเมื่อ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และจะได้รับการพิจารณาภายในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555
หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก จะได้รับการพิจารณาครั้งสุดท้ายภายในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
เสนอชื่อโดย เอ็มสกาย (พูดคุย)
สนับสนุน
 1.   เห็นด้วย สนับสนุน --Poang6 (พูดคุย) 11:55, 31 ธันวาคม 2555 (ICT)
 2.   เห็นด้วย --Panyatham 09:13, 6 มกราคม 2556 (ICT)
 3.   เห็นด้วย เนื้อหาครอบคลุมดีครับ --ScorpianPK   คุยแค่ "คลิ๊ก" 00:35, 10 มกราคม 2556 (ICT)
 4.   เห็นด้วย อย่าลืมไปจองที่บทความคัดสรรประจำเดือนด้วยนะครับ --taweethaも (พูดคุย) 06:41, 17 มกราคม 2556 (ICT)
คัดค้าน
เสนอแนะการปรับปรุง
 1. Ranking น่าจะมีอันดับ ในด้านอื่น ๆ บ้าง --Sry85 (พูดคุย) 22:09, 12 ธันวาคม 2555 (ICT)
 2. "50 อันดับของคณะทางสาขาชีวการแพทย์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2552" น่าจะอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ --Sry85 (พูดคุย) 22:09, 12 ธันวาคม 2555 (ICT)
 3. สภาเภสัชกรรม ประกาศผลผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกปี น่าจะเป็นข้อมูลได้ 58.136.18.185 22:58, 12 ธันวาคม 2555 (ICT)
  • ทาง สกอ. ไม่ได้จัดอันดับคณะมาตั้งแต่ 52 แล้วครับ ผมเลยไปดูส่วน QS world กับ Time ก็จัดเป็นกลุ่มสาขาการแพทย์ไม่ได้จัดเฉพาะตัวคณะวิชาครับ พี่ Sry85 พอมีแหล่งอื่นๆ แนะนำบ้างไหมอะครับ ส่วนอันดับการสอบในสภาเภสัชกรรมจะเพิ่มเติมข้อมูลครับ --เอ็มสกาย (พูดคุย) 17:59, 13 ธันวาคม 2555 (ICT)
   • อ่อครับ ผมนึกว่ามีการจัดอันดับทุกปี
 4. หัวข้อ กิจกรรมและประเพณีของคณะ ไม่มีอ้างอิงเลยครับ --Sry85 (พูดคุย) 13:59, 16 ธันวาคม 2555 (ICT)
 5. การใช้ภาพ ภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 8th NRCT-JSPS Joint Seminar" ที่ใช้ประกอบไม่ได้มีเนื้อหาเอ่ยถึงในบทความ อีกเรื่องหนึ่งครับ พอจะมีภาพเสรี บ้างรึเปล่าครับ จะได้นำมาใช้ประกอบบทความ --Sry85 (พูดคุย) 23:43, 18 ธันวาคม 2555 (ICT)
  • ผมได้เพิ่มเติมเนื้อหาส่วนการประชุมวิชาการในย่อหน้าสุดท้ายของหัวข้อนะครับ ส่วนภาพเสรีจะลองเอามาทดแทนในบางภาพนะครับ ขอไปถ่ายก่อน --เอ็มสกาย (พูดคุย) 16:40, 19 ธันวาคม 2555 (ICT)
   • ภาพ ไฟล์:อาคารเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.jpg ไฟล์:เภสัช จุฬา ประชุมนานาชาติ.jpg โดยเฉพาะ ไฟล์:กีฬาสองเม็ด.jpg ที่ไม่มีสัญญาอนุญาต 3 ภาพนี้เป็นภาพมีลิขสิทธิ์ โดยความเห็นส่วนตัวคิดว่าถึงแม้จะไม่ใช้ 3 ภาพข้างต้นใส่เพิ่มในบทความ ก็ไม่ทำให้บทความเสียหายอะไรครับ--ScorpianPK   คุยแค่ "คลิ๊ก" 00:25, 10 มกราคม 2556 (ICT)
    • เนื่องจากผมพึ่งเห็นว่าบทความนี้ตัดสินวันที่ 9 มกราคม ดังนั้น ผมขอซ่อน 2 ภาพ ดังกล่าวข้างต้น คือ ไฟล์:อาคารเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.jpg และ ไฟล์:เภสัช จุฬา ประชุมนานาชาติ.jpg ไว้ก่อนนะครับ ถ้าอภิปรายได้ความว่ายังไงค่อยแก้ไขเพิ่มเติมครับ ส่วนอีกภาพนั้น ขอตัดออกไปเลยเพราะไม่มีสัญญาอนุญาต เพื่อไม่ให้กระทบการตัดสินเป็น FA นะครับ--ScorpianPK   คุยแค่ "คลิ๊ก" 00:33, 10 มกราคม 2556 (ICT)
 6. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ตั้งเมื่อ 2485 หรือ 2486 ครับ --ScorpianPK   คุยแค่ "คลิ๊ก" 22:30, 2 มกราคม 2556 (ICT)
 7. อัตราส่วนปริมาณเนื้อหา และการจัดหัวข้อในภาพรวมอาจยังดูไม่สมส่วนเท่าไหร่ อยากให้ลองพิจารณาข้อสังเกตต่อไปนี้ ผมไม่ทราบข้อมูลดีเท่าผู้เขียนที่จะจัดเรียนให้ใหม่ได้ แต่ในฐานะผู้อ่านรู้สึกว่าข้อมูลอาจเรียงลำดับและเพิ่มเติมให้ดีขึ้นได้อีก การเรียงลำดับเรื่องราวของหัวข้อต่างๆ น่าจะเป็นทำนองว่า ข้อมูลทั่วไป (ประวัติ จิตวิญญาณ อัตลักษณ์ สถานที่ ฯลฯ) วิธีรับเข้า/กระบวนการเรียนและการบริการสังคมอื่นนอกจากการสอน (สาขา/หลักสูตรที่เปิดสอน หัวข้อ/ทิศทางการวิจัย กิจกรรม ฯลฯ) ผลลัพธ์และบุคคลากร (อาจารย์ ผู้บริหาร ศิษย์เก่า อัตราการจ้างงานหรือเรียนต่อหลังสำเร็จ รางวัลหรือการจัดอันดับ ผลการวิจัย ฯลฯ) --taweethaも (พูดคุย) 05:32, 10 มกราคม 2556 (ICT)
  • น่าจะขาดหัวข้อรางวัลที่ได้รับหรือผลกระทบต่อสังคมไทยและวงการวิชาการนานาชาติ เช่น จำนวนบัณฑิต (ปริญญาตรี/โท/เอก) จบแต่ละปีและตั้งแต่เปิดการสอนมามีเท่าไหร่ คิดเป็น market share เท่าไหร่ในประเทศไทย และคณะมีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมอย่างไรใน licensing body ของวิชาชีพในประเทศ - เข้าใจว่ากรณีนี้คือ "สภาเภสัชกรรม" มีส่วนร่วมอย่างไรกับวงการวิชาการนานาชาติ เช่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ มีบริการให้ใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบอะไรหรือไม่ --taweethaも (พูดคุย) 05:32, 10 มกราคม 2556 (ICT)
   • เขียนใหม่ในหัวข้อ การยอมรับในสังคม นะครับ --เอ็มสกาย (พูดคุย) 16:52, 12 มกราคม 2556 (ICT)
    • ข้อมูล จำนวนบัณฑิต อาจจะทำเป็นตารางเล็ก ๆ ย้อนหลัง 5 ปี (หากมีข้อมูล) ส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาบทความคัดสรร แต่หากมีจะทำให้บทความดียิ่งขึ้น --Sry85 (พูดคุย) 17:17, 12 มกราคม 2556 (ICT)
     • ผมมีแค่ของปี 2552, 2554 วันจันทร์จะไปเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับ--เอ็มสกาย (พูดคุย) 23:56, 12 มกราคม 2556 (ICT)
      • การยอมรับในสังคม น่าจะเปลี่ยนเป็น บทบาทในสังคม มากกว่าไหมครับ 58.8.149.165 23:59, 12 มกราคม 2556 (ICT)
       • เห็นด้วยเลยครับ กำลังคิดว่าไม่เหมาะเหมือนกันแต่ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดี ขอบคุณมากครับ --เอ็มสกาย (พูดคุย) 08:17, 13 มกราคม 2556 (ICT)
  • ผมเห็นว่าการสอนกับการวิจัยเป็นหัวข้อระดับเดียวกัน จะไว้รวมกันหรือแยกกันก็ได้แต่ให้แสดงอยู่ในระดับความสำคัญ/ประเภทเดียวกัน ไม่ควรรวมวิจัยไว้กับการบริหาร และควรเพิ่มเนื้อหาในหัวข้องานวิจัยให้เทียบเท่ากับการสอน (อาจค้นข้อมูล citation จากฐานข้อมูลวิชาการมาประกอบ)--taweethaも (พูดคุย) 05:32, 10 มกราคม 2556 (ICT)
   • แบ่งใหม่เป็นการบริการและการจัดการและย่อยเป็นการเรียน/วิจัยครับ --เอ็มสกาย (พูดคุย) 16:52, 12 มกราคม 2556 (ICT)
  • หัวข้อสถานที่กับการเดินทางอาจรวมเข้าด้วยกัน ห้วข้อการเดินทางควรจะเขียนกว้างกว่าบริการขนส่งสาธารณะและเขียนอาจเขียนถึงที่ตั้งโดยทั่วไป หรือไม่เขียนเลยก็ได้อ้างบทความจุฬาฯ อย่างเดียวก็ไม่ผิดอะไร --taweethaも (พูดคุย) 05:32, 10 มกราคม 2556 (ICT)
  • จากสารบัญปัจจุบัน ข้อ 7 กิจกรรมและประเพณีของคณะ แสดงผลข้อย่อยมากเกินไป ในขณะที่หัวข้ออื่นอาจแตกหัวข้อย่อยได้เพิ่มอีก --taweethaも (พูดคุย) 05:32, 10 มกราคม 2556 (ICT)
 8. ขออีกหน่อยครับ หัวข้อ กิจกรรมและประเพณีของคณะ แทนที่จะทำเป็นข้อ ๆ น่าจะเรียบเรียงเป็นเนื้อหา การทำเป็นข้อ ๆ จะดูเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ไปหน่อย --Poang6 (พูดคุย) 14:31, 10 มกราคม 2556 (ICT)
 9. ฟามาซีแอนด์ดิอาเทอร์ ปรากฏซ้ำในสองหัวข้อ ใส่เพียงหัวข้อเดียวในส่วนเรื่องของกิจกรรมนิสิตพอไหมครับ (คณะรับรองกิจกรรมส่วนนี้แบบมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเปล่า มิฉะนั้นนำมาใส่เป็นผลงานของคณะฯโดยตรงอาจไม่ถูกต้องนัก ถ้ามียอด circulation (ยอดพิมพ์/ยอดผู้อ่าน) จำนวนหน้า และความถี่การออกแจก (หรือจำหน่าย) ก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้อ่านประเมินได้เองถึงความสำคัญของ "วารสาร" - ทั้งนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวารสารวิชาการ นิตยสาร หรือจุลสาร ลองอธิบายเพิ่มก็ดี หรือตัดออกทั้งหมดที่เขียนมาเกี่ยวกับ ฟามาซีแอนด์ดิอาเทอร์ ก็ไม่ได้ทำให้บทความเสียหาย) --taweethaも (พูดคุย) 06:40, 17 มกราคม 2556 (ICT)
  • แก้ไขอยู่ในส่วนกิจกรรมเพียงอย่างเดียวนะครับเนื่องจากเป็นวารสารที่นิสิตช่วยกันเรียบเรียงภายใต้การดูแลของคณาจารย์ จึงย้ายเป็นส่วนของกิจกรรมนะครับ ปล.เนื้อหาเป็นวารสารกึ่งวิชาการมากกว่าครับ จดทะเบียนเป็นเลข ISSN กับหอสมุดแห่งชาติเป็นรูปแบบวารสารครับ--เอ็มสกาย (พูดคุย) 00:11, 18 มกราคม 2556 (ICT)