วิกิพีเดีย:สารวิกิพีเดีย/เกี่ยวกับ

สารวิกิพีเดีย

สารวิกิพีเดีย

เกี่ยวกับสารวิกิพีเดีย


สารวิกิพีเดียเป็นหนังสือพิมพ์ซึ่งเขียนขึ้นและแก้ไขโดยประชาคมวิกิพีเดีย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้รับข้อสรุปจากศาลาชุมชนและหัวข้ออภิปรายส่วนกลาง บทความคัดสรรและบทความคุณภาพที่ผ่านการเลือก และผู้ดูแลระบบที่ได้รับการแต่งตั้ง ข่าวใหญ่จากโครงการมูลนิธิวิกิมีเดียที่ส่งผลต่อวิกิพีเดียภาษาไทยอาจรวมอยู่ด้วยในบางโอกาส สารฉบับใหม่จะออกเป็นรายเดือน (ทุกสิ้นเดือนหรือช่วงเวลาดังกล่าว) คุณสามารถขอรับได้โดยคุณสามารถดูขั้นตอนได้ที่นี่

คุณสามารถมีส่วนร่วมในการเขียนและพัฒนา สารวิกิพีเดีย ได้ เราต้องการข้อเสนอแนะ แนวคิด หรือกระแสตอบรับของประชาคมเพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของสารต่อไป โดยคุณสามารถทิ้งข้อความไว้ให้เราได้ที่หน้านี้

ปัจจุบันไม่มีผู้ใช้เป็นบรรณาธิการของ สารวิกิพีเดีย

นโยบาย

  1. สารวิกิพีเดีย จะนำเสนอความเปลี่ยนแปลงอันเป็นประโยชน์ต่อชาววิกิพีเดีย ซึ่งผู้ใช้บางคนอาจไม่ทราบ
  2. สารวิกิพีเดีย จะออกตามเวลาที่กำหนดหรือใกล้เคียงกับเวลาที่กำหนดออกตามปกติ ซึ่งก็คือทุกสิ้นเดือนหรือช่วงเวลาดังกล่าว

วิสัยทัศน์

  1. สารวิกิพีเดีย ควรจะได้รับความสนใจจากผู้อ่านในจำนวนที่น่าพีงพอใจ
  2. สารวิกิพีเดีย ควรจะมีผู้ร่วมสนใจเขียนและพัฒนา เพื่อที่จะทำให้หนังสือพิมพ์นี้สามารถออกได้บ่อยยิ่งขึ้น
  3. สารวิกิพีเดีย ควรจะสามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ใช้หรือกระบวนการทำงานของวิกิพีเดีย โดยการนำเสนอเรื่องราวของส่วนรวม
หน้าหลัก เกี่ยวกับ ความเห็น ขอรับรายเดือน กรุ