วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/บทความเครื่องอิสริยาภรณ์ขาดแหล่งอ้างอิง

หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย
การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

ความย่อของบทสรุปที่บรรลุมีดังนี้

เปิดใช้งานตัวกรองหมายเลข 120 พร้อมข้อความเตือนสำหรับการกระทำดังกล่าว --Geonuch (คุย) 22:46, 15 สิงหาคม 2564 (+07)[]

เนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมาได้มีบทความ และหน้าผู้ใช้ ที่มีการใส่เนื้อหาเครื่องอิสริยาภรณ์โดยขาดแหล่งอ้างอิงจำนวนหนึ่ง ถ้าจำไม่ผิด บางครั้งเคยมีเขียนเล่นลงในบทความนักร้อง หรือใส่ในหน้าผู้ใช้บางรายทั้งที่ไม่เคยได้รับมาก่อน จึงทำให้ยากแก่การตรวจอันไหนจริง อันไหนเท็จ ผมจึงอยากปรึกษากับทางชุมชนว่า ให้ลบออกได้ทันทีหรือไม่ หรือหากปล่อยให้ติดโค้ด {{อ้างอิง}} ควรติดนานเท่าใด และหากนานแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ควรทำอย่างไรต่อไปครับ --B20180 (คุย) 03:15, 17 มกราคม 2563 (+07)[]

เห็นด้วยว่าควรจะมีแหล่งอ้างอิงด้วยครับ เช่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือเว็บไซต์ประวัติ หรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ หรืออาจจะพิจารณาจากภาพถ่ายที่มีการประดับเครื่องราชอิสรยาภรณ์ โดยเฉพาะชั้นสายสะพาย Pongsak ksm (คุย) 16:01, 17 มกราคม 2563 (+07)[]
Pictogram voting comment.svg ความเห็น ในกรณีของบทความ ผมเห็นว่าควรติดต่อผู้ใช้ที่ใส่เนื้อหาให้ช่วยเพิ่มอ้างอิง แต่ถ้าตามตัวไม่ได้/ไม่ยอมให้ความร่วมมือก็นำออกทันทีครับ (ส่วนจะบล็อกผู้ใช้/ล็อกบทความพิจารณาการกระทำอีกที) ที่ให้นำออกทันทีเพราะว่าขณะนี้มีผู้เก็บกวาดน้อยมาก ถ้ามีผู้เก็บกวาดพอสมควรจะทิ้งไว้ 1—2 สัปดาห์ก็ไม่น่ามีปัญหา ส่วนกรณีหน้าผู้ใช้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องอิสริยาภรณ์แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่างบทความ เช่น แต่งเรื่องเอง เขียนอัตชีวประวัติตนเองที่แสดงให้เห็นชัดว่าไม่ใช่เรื่องจริง (เช่น ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์เป็นไปได้ยากมากที่จะมีอิสริยาภรณ์ไว้ครอบครอง) เห็นว่าควรลบออกครับ --Geonuch (คุย) 11:57, 21 มกราคม 2563 (+07)[]
light bulb ข้อเสนอ ทำตัวกรองสักอันเพื่อติดตามการแก้ไขว่าใครเพิ่มเครื่องอิสริยาภรณ์ลงในบทความบ้าง น่าจะสะดวกกว่าไล่ดูในหน้าเปลี่ยนแปลงล่าสุด โดยเสนอให้นำร่องจาก หมวดหมู่:แม่แบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ครับ --Geonuch (คุย) 10:42, 26 กุมภาพันธ์ 2563 (+07)[]
Pictogram voting comment.svg ความเห็น บางทีมีแฝงมาเป็นลักษณะของไอพี อาจจำเป็นต้องอาศัยในส่วน CheckUser ประกอบด้วย --B20180 (คุย) 11:02, 26 กุมภาพันธ์ 2563 (+07)[]
ถ้าเป็นไอพี ดูช่วงเพื่อ range block ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ CU ครับ เว้นแต่ว่าจะมาเป็นผู้ใช้ลงทะเบียนหลายคนที่แก้ไขรูปแบบเดียวกันครับ --Geonuch (คุย) 10:54, 10 มีนาคม 2563 (+07)[]
รับทราบครับ --B20180 (คุย) 11:20, 10 มีนาคม 2563 (+07)[]

เสนอจัดทำตัวกรองการเพิ่มเครื่องอิสริยาภรณ์ที่มิได้ระบุแหล่งอ้างอิงแก้ไข

เนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมา ผมได้ทำการป้องกันการแทรกข้อความในส่วนของเครื่องอิสริยาภรณ์ที่ไม่มีการระบุแหล่งอ้างอิงจำนวนหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ใช้หรือไอพีเพิ่มเนื้อหาซึ่งไม่ระบุแหล่งอ้างอิงในส่วนดังกล่าวเป็นระยะ ทำให้ยากแก่การตรวจสอบ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการแก้ไขที่ทำให้เสียระบบ

จากการอภิปรายที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อเสนอจากคุณ Pongsak ksm และคุณ Geonuch ทำให้ผมมีความต้องการให้จัดทำตัวกรองการเพิ่มเครื่องอิสริยาภรณ์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้เก็บกวาดบทความที่มีอยู่ค่อนข้างน้อยในวิกิพีเดียภาษาไทยครับ --B20180 (คุย) 19:26, 15 พฤษภาคม 2564 (+07)[]

  1. Symbol support vote.svg เห็นด้วย ในหลักการ แต่ขอให้นำเสนอรูปแบบโค้ดที่จะใช้ด้วยอีกครั้งครับ --Horus (พูดคุย) 19:31, 15 พฤษภาคม 2564 (+07)[]
  2. Symbol support vote.svg เห็นด้วย ส่วนตัวกรองขอเก็บไปพิจารณา ถ้าใครสะดวกทำก่อนได้เลยครับ --Geonuch (คุย) 21:10, 15 พฤษภาคม 2564 (+07)[]
  3. Symbol support vote.svg เห็นด้วย -Pongsak ksm (คุย) 22:26, 17 พฤษภาคม 2564 (+07)[]

ออกแบบโค้ดตัวกรองแก้ไข

  • ป้องกันในหน้าเนมสเปซบทความ และหน้าผู้ใช้ ยกเว้นหน้าทดลองเขียน
  • ไม่แน่ใจว่าจะเขียนโค้ดอย่างไรดี แต่นิพจน์น่าจะเป็นในลักษณะที่สอดคล้องกับรูปแบบ: เครื่องอิสริยาภรณ์<ref>อ้างอิง</ref>

หากไม่มีอ้างอิง ก็ให้ตัวกรองป้องกันไว้ พร้อมระบุเหตุผลเป็นข้อความสำเร็จรูปให้ผู้เขียนได้รับทราบ --B20180 (คุย) 15:09, 16 พฤษภาคม 2564 (+07)[]

ผมร่างและทดสอบเปิดใช้งานแบบติด tag ที่ พิเศษ:ตัวกรองการละเมิด/117 (เชื่อว่าจะเขียนได้ดีกว่านี้) ดูผลต่างที่ พิเศษ:Diff/9421462 และ พิเศษ:Diff/9421463 ครับ --Geonuch (คุย) 11:05, 23 พฤษภาคม 2564 (+07)[]
Pictogram voting comment.svg ความเห็น ขณะนี้มีผู้ใช้หลายคนกำลังช่วยกันเสนอโค้ดสำหรับตัวกรอง อย่าเพิ่งปิดอภิปราย --Horus (พูดคุย) 10:32, 25 พฤษภาคม 2564 (+07)[]
Pictogram voting comment.svg ความเห็น มีในแบบแทรกมาเฉพาะหมวดหมู่ด้วยครับ --B20180 (คุย) 15:07, 31 พฤษภาคม 2564 (+07)[]

การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่