วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/บทความ เทศบาลตำบล และ ตำบล

หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย

ในวิกิพีเดียภาษาไทย มีบทความ ตำบล... และ เทศบาลตำบล... อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดระเบียบในการใช้ชื่อของบทความ ในบางเขต มีทั้งบทความ "เทศบาลตำบล..ก.." และ "ตำบล..ก.." อยู่ หากจะว่าตามความหมาย บทความ เทศบาล... ย่อมหมายถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นนิติบุคคล ในขณะที่บทความ ตำบล... ย่อมหมายถึงพื้นที่ที่เป็นเขตการปกครอง แต่ด้วยบริบทที่เหมือนหรือคล้ายกันมาก ทำให้บทความทั้งสองประเภทสามารถแทนที่กันได้

ผมขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาไว้ด้วยกัน 3 ทางเลือกคือ

  1. เปลี่ยนชื่อบทความ เทศบาลตำบล... ทั้งหมดที่มีอยู่ เป็น ตำบล... โดยใส่ทั้งแม่แบบ ตารางตำบล และ กล่องข้อมูล:เทศบาล ไว้ในบทความ และคงคำว่าเทศบาลไว้
  2. เปลี่ยนชื่อบทความ เทศบาลตำบล... ทั้งหมดที่มีอยู่ เป็น ตำบล... โดยใส่เฉพาะแม่แบบ กล่องข้อมูล:เทศบาล ไว้ในบทความ โดยตัดคำว่าเทศบาลในบทความออกทั้งหมด
  3. เปลี่ยนชื่อบทความ ตำบล... ทั้งหมดที่มีอยู่ ให้เป็น เทศบาลตำบล... โดยใส่เฉพาะแม่แบบ กล่องข้อมูล:เทศบาล ไว้ในบทความ และคงคำว่าเทศบาลไว้

โดยส่วนตัวผมเห็นควรให้ดำเนินการตามข้อ 2. ครับ เพราะแม่แบบ กล่องข้อมูล:เทศบาล นั้น มีข้อมูลทั้งหมดที่แม่แบบ ตารางตำบล มีอยู่แล้ว ดังนั้นแม่แบบ ตารางตำบล จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้

หรือท่านอื่นเห็นอ่านประการใดครับ --☭ Walker Emp (พูดคุย) 16:16, 26 สิงหาคม 2556 (ICT)


เฉพาะ เทศบาลตำบล... กับ ตำบล... เท่านั้นหรือครับ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล... นับด้วยไหมครับ --เอ็ดมัน ^____^ (ສົນທະນາ) 18:34, 26 สิงหาคม 2556 (ICT)
ตำบลเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์ ส่วนเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเรื่องทางรัฐศาสตร์ ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้เปลี่ยนด้วยจากตำบลเป็นเทศบาลตำบล เพราะในหนึ่งตำบลมีทั้งเทศบาลและ องค์การบริหารส่วนตำบล แต่ถ้าจะเปลี่ยนจากเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตำบลนั้นไม่ขัดข้อง นอกจากนี้ในบางตำบลก็ยังไม่มีเทศบาล หากทำตามข้อ 3 เหมือนเราเอาของใหญ่ไปยัดลงในกล่องที่เล็กกว่า --Sasakubo1717 (พูดคุย) 21:37, 26 สิงหาคม 2556 (ICT)

ผมไม่เห็นด้วยกับทั้งสามข้อนะครับ ท้องที่ตำบลกับเขตเทศบาลตำบลหรือ อบต. ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันเสมอไป ถ้าเปลี่ยนชื่อบทความ "เทศบาลตำบล..." (รวมทั้ง "อบต. ...") เป็น "ตำบล..." ทั้งหมดตามข้อ 1. และ 2. จะทำให้เกิดความสับสนระหว่าง "ตำบล" ที่เป็นเขตการปกครองระดับรองจากอำเภอ กับ "ตำบล" ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะมีชื่อบทความซ้ำกันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะ
  1. เทศบาลตำบลไม่จำเป็นต้องมีชื่อเดียวกับตำบลที่เทศบาลนั้นดูแลอยู่ เช่น เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด (เสาไห้ สระบุรี) ดูแลพื้นที่ตำบลต้นตาลและตำบลพระยาทด ชื่อเทศบาลมาจากการรวมชื่อตำบลทั้งสองเข้าด้วยกัน; เทศบาลตำบลหินกอง (หนองแค สระบุรี) ดูแลพื้นที่บางส่วนของตำบลห้วยขมิ้น ตำบลห้วยทราย และตำบลหนองไข่น้ำ แต่ไม่มีตำบลชื่อหินกอง เพราะชื่อเทศบาลตั้งตามชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่ตั้งอยู่ในย่านนั้น
  2. เทศบาลตำบลบางแห่งมีชื่อเดียวกันกับตำบลที่เทศบาลนั้นตั้งอยู่ก็จริง แต่อาจดูแลไม่เต็มพื้นที่ตำบลนั้น (คล้ายกับการที่เทศบาลนครสมุทรปราการไม่ได้ดูแลจังหวัดสมุทรปราการทั้งจังหวัด แม้จะมีชื่อเหมือนกันก็ตาม) และอาจจะดูแลตำบลอื่นที่มีเขตติดต่อกันเพิ่มเติมก็ได้ เช่น เทศบาลตำบลบางปะหัน (อยุธยา) มีเขตครอบคลุมเพียงบางส่วนของตำบลบางปะหัน แต่ยังครอบคลุมบางส่วนของตำบลบางนางร้าและตำบลขวัญเมืองทั้งตำบลด้วย ในขณะที่พื้นที่ส่วนที่เหลือของตำบลบางปะหันกลับไปอยู่ในเขต อบต.บางปะหัน และส่วนที่เหลือของตำบลบางนางร้าก็ไปอยู่ในเขต อบต.ตานิม (ตั้งตามชื่อตำบลตานิม) แทน ดังนั้นพวกข้อมูลพื้นฐานของ "ตำบลบางปะหัน", "เทศบาลตำบลบางปะหัน" และ "อบต.บางปะหัน" เช่น ขนาดเนื้อที่ จำนวนประชากร ก็จะไม่ตรงกันตั้งแต่แรกแล้ว
  3. จากข้างบน พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ท้องที่ของตำบลหนึ่ง ๆ อาจถูกแบ่งไปอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่ง ตัวอย่างอื่นเช่น ตำบลบ้านเลน (บางปะอิน อยุธยา) บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางปะอิน (แต่ไม่มีตำบลที่ชื่อบางปะอิน) และส่วนที่เหลืออยู่ในเขตเทศบาลตำบลปราสาททอง (ไม่มีตำบลชื่อปราสาททองเช่นกัน); ตำบลพระแท่น (ท่ามะกา กาญจนบุรี) บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น และส่วนที่เหลืออยู่ในเขต อบต.พระแท่น
  4. เทศบาลตำบลสามารถเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลนครได้ แต่ตำบลทำอย่างนั้นไม่ได้ ถ้ามีบทความที่ขึ้นต้นด้วย "เทศบาลเมือง..." และ "เทศบาลนคร..." ก็ควรจะมีบทความที่ขึ้นต้นด้วย "เทศบาลตำบล..." เพื่อให้เป็นระบบเดียวกัน
ส่วนการเปลี่ยนชื่อบทความ "ตำบล" ให้เป็น "เทศบาลตำบล..." ตามข้อ 3. ก็เป็นไปไม่ได้ครับ เพราะไม่ใช่ว่าตำบลหนึ่ง ๆ จะต้องมีเทศบาลตำบลหรือ อบต. ประจำตำบลนั้น ยังมีอีกหลายตำบลที่มีเฉพาะ อบต. ที่ดูแลอยู่ (ยังไม่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาล) และบางตำบลก็ถูกรวมอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหรือ อบต. ที่มีชื่ออื่น เช่น เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย นนทบุรี) นอกจากดูแลตำบลปลายบางที่มีชื่อเดียวกันแล้ว ยังดูแลตำบลบางคูเวียงทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลมหาสวัสดิ์อีกด้วย (ส่วนที่เหลือของตำบลมหาสวัสดิ์ก็อยู่ในเขต อบต.มหาสวัสดิ์) สมมุติว่ามีบทความชื่อ "ตำบลบางคูเวียง" อยู่ แล้วจะเปลี่ยนเป็น "เทศบาลตำบลบางคูเวียง" แบบนี้ผิดจากความจริงแน่นอน
ตามความเห็นของผม บทความเทศบาลตำบล (หรือ อบต.) กับบทความตำบลที่มีชื่อพ้องกันจะรวมกันได้ในกรณีที่เขตตำบลกับเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาณาเขตเดียวกันเท่านั้น โดยใช้คำว่า "ตำบล" เป็นหลัก ด้วยชื่อเทศบาลมักจะมาจากชื่อของตำบล และเนื้อหาที่คนเอามาลงก็จะเหมือน ๆ กัน เช่น ตำบลไทรม้า ส่วนกล่องข้อมูลตำบลและกล่องข้อมูลเทศบาลก็ใส่ไว้ด้วยกัน เพราะถ้านำข้อมูลบางอย่างในกล่องข้อมูลหนึ่งไปใส่ในอีกกล่องข้อมูลก็จะไม่เหมาะสม เช่น "รหัสไปรษณีย์" "รหัสภูมิศาสตร์" ซึ่งกำหนดไว้สำหรับตำบล ไม่ใช่สำหรับเทศบาล หรือ "นายกเทศมนตรี" จะเอาไปใส่ในกล่องข้อมูลตำบลก็ไม่ได้ เพราะผู้ปกครองตำบลจริง ๆ แล้วก็คือกำนัน ส่วนตำบลที่มีอาณาเขตตรงกับเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครนั้น ปกติก็เห็นว่าใช้ชื่อเทศบาลเป็นหลักอยู่แล้ว เพราะมีความโดดเด่นกว่า เช่น เทศบาลนครอ้อมน้อย (สมุทรสาคร) ซึ่งเคยมีฐานะเป็นเทศบาลตำบลอ้อมน้อยมาก่อน และมีเขตเทศบาลตรงกับอาณาเขตของตำบลอ้อมน้อย --Potapt (พูดคุย) 01:25, 28 สิงหาคม 2556 (ICT)

ผมไม่เห็นด้วยกับทั้ง 3 ข้อข้างต้น แต่เสนอให้ แยก บทความ ตำบล... กับ องค์การบริหารส่วนตำบล... หรือ เทศบาลตำบล...ออกจากกัน เนื่องจากตำบลหลายตำบลแบ่งพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆด้วย หรืออาจจะใช้ชื่อเทศบาลตำบลไม่ตรงกับชื่อตำบล (ตามด้วยเหตุผลตามข้างบน) ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติม

ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 เทศบาล เทศบาลตำบลแม่สรวย และเทศบาลตำบลเวียงสรวย

ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มี 1 เทศบาล คือ เทศบาลตำบลเวียงชัย ส่วนพื้นที่ที่เหลือ เป็นเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขต เทศบาลนครเชียงใหม่ และ เทศบาลตำบลสุเทพ หรือ

เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และไม่มี ตำบลสิริราชอยู่จริงๆ

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ก็ครอบคลุม พื้นที่บางส่วนของ ตำบลป่าตัน และตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นต้น

ดังนั้น ผมเห็นว่า ควรแยกบทความ ตำบล... กับ เทศบาลตำบล... กับ องค์การบริหารส่วนตำบลออกจากกัน เพื่อความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ครับ เช่นเดียวกับการแยกบทความ เทศบาลนคร... เทศบาลเมือง... ออกจากบทความ จังหวัด... -- Saranphong (พูดคุย) 17:56, 28 สิงหาคม 2556 (ICT)


ผมก็เห็นด้วยกับ คุณPotapt และคุณ Saranphong ครับ กรณีคล้ายกัน ท้องที่ที่ผมอาศัยอยู่ก็มี เทศบาลตำบลเฉลียงทอง ซึ่งรับผิดชอบดูแล พื้นที่ตอนใต้ของตำบลนาเฉลียง แต่ไม่มีตำบลเฉลียงทองจริงๆ ฉะนั้นผมจึงเห็นด้วยที่ว่า ควรแยก แต่ละอย่างออกจากกัน --เอ็ดมัน ^____^ (ສົນທະນາ) 19:08, 28 สิงหาคม 2556 (ICT)


ผมห็เห็นด้วยกับคุณ Potapt Saranphongและ เอ็ดมัน ^____^ ครับ เพราะตำบลกับเทศบาลตำบลมันไมเหมือนกันเลย ตำบลเป็นเขตการปกครองส่วนภูมิภาคมีกำนันเป็นผู้ดูแล ส่วนเทศบาลตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้ดูแลพื้นที่ บางตำบลนั้นอาจมีได้หลายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง มีทั้งส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปาง เขตเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว หรือตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ก็มีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบป่าตันนาครัว อีกส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าตัน ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ก็มีส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อีกส่วนหนึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ซึ่งมีตำบลที่มีสภาพเป็นแบบนี้หลายตำบลครับ --Porntep Kamonpetch (พูดคุย) 20:25, 28 สิงหาคม 2556 (ICT)


ตำบล เป็นการปกครองท้องที่ ส่วน เทศบาล/องค์การบริหาร เป็นการบริหารส่วนท้องถิ่น มีความแตกต่างกัน แต่ในทางหนึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกันด้วย ผมเสนอ

  1. ตั้งชื่อบทความเป็น ตำบล โดยมีหัวข้อหนึ่งเป็น "เทศบาล/องค์การบริหาร" ในกรณีที่ตำบลนั้น มีพื้นที่อยู่ใน อปท.เพียงแห่งเดียว เช่น ตำบลบ้านธิ มีหัวข้อหนึ่งเป็น เทศบาลตำบลบ้านธิ /// ตำบลสารภี มีหัวข้อ เทศบาลตำบลสาารภี
  2. ตั้งชื่อบทความเป็น ตำบล โดยมีหัวข้อหนึ่งเป็น "เทศบาล/องค์การบริหาร" แต่มีลิงค์เชื่อมไปยังบทความ เทศบาล/องค์การบริหาร ในกรณีที่ตำบลนั้นอยู่ในเขต อปท. มากกว่า 1 แห่ง เช่น ตำบลช้างเผือก มีหัวข้อ "เทศบาลตำบลช้างเผือก" ลิงค์ไปยังบทความเทศบาลฯ และมีหัวข้อ "องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก" ลิงค์ไปยังบทความของ อบต.

--Pongsak ksm (พูดคุย) 01:18, 30 สิงหาคม 2556 (ICT)

สรุปว่าบทความตำบล กับบทความองค์การปกครอง ก็สามารถมีแยกบทความกันได้ แล้วใส่ลิงก์เชื่อมโยงเอา ถ้าองค์การครอบคลุมเพียงตำบลเดียว (โดยทั้งหมด) สามารถเขียนรวมในตำบลเลยได้ เพราะเนื้อหาที่ปรากฏไม่แตกต่างกัน --奥虎 ボンド 08:54, 9 กันยายน 2556 (ICT)