วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/บทความวงศ์สกุล

ตอนนี้ถึงวาระนำนโยบายมาใช้สังคายนาบทความและหมวดหมู่ใน

 1. หมวดหมู่:นามสกุลไทย และ
 2. หมวดหมู่:นามสกุลพระราชทาน

ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นได้ (อ่านนโยบายที่ใช้บังคับแล้วที่ WP:PEOPLE) เมื่อรายชื่อหน้าต่างๆ ที่พิจารณาให้ลบลงตัวแล้ว 14 วัน ผู้ดูแลจะดำเนินการลบให้โดยไม่ต้องแจ้งลบซ้ำที่หน้าเหล่านั้นอีก --taweethaも (พูดคุย) 20:44, 25 ตุลาคม 2555 (ICT)


ผมขอเสนอวิธีลบแบบไม่ตกค้างครับ

 1. ลบหมวดหมู่ที่ได้ชื่อว่าไม่ผ่านเกณฑ์ของหมวดหมู่วงศ์สกุลออกจากบทความที่มีหมวดหมู่นั้นให้หมด
 2. จากนั้น ไม่ต้องแจ้งลบ ผู้ดูแลจะลบ — 1351 11:37, 27 ตุลาคม 2555 (ICT)

 1. โดยปกติแล้วก่อนลบหมวดหมู่ ผู้ดูแลจะตามไปดูบทความที่ใช้หมวดหมู่นั้น และลบหมวดหมู่นั้นออกจากบทความก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการสร้างซ้ำจากลิงก์แดง อย่างไรก็ดีในกรณีนี้ ยังไม่ควรรีบลบหมวดหมู่ออกจากบทความจนกว่าจะได้ข้อสรุป เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ทักท้วงก่อน ยกเว้นว่าหมวดหมู่นั้นผิดจริงๆ
 2. เพื่อความชัดเจนผมขอเสนอว่า ทำรายชื่อการสังคายนานี้ให้สำเร็จเบื้องต้นภายใน 7 พ.ย. และจะดำเนินการลบรอบแรกในวันที่ 21 พ.ย. โดยผมจะอำนวยความสะดวกใช้บอตลบหมวดหมู่ออกจากบทความ และลบบทความตามรายชื่อที่ตกลงกันแล้วตามมติของชุมชน

--taweethaも (พูดคุย) 06:45, 28 ตุลาคม 2555 (ICT)

ควรลบ

บทความ

จาก หมวดหมู่:นามสกุลไทย

จาก หมวดหมู่:นามสกุลพระราชทาน

 • ณ จัมปาศักดิ์ ไม่ผ่านเชิงปริมาณ
 • ณ พัทลุง ขาดอ้างอิงทุติยภูมิ แสดงความโดดเด่น อาจนำเนื้อหา ย่อสรุป รวมที่ หมวดหมู่
 • ณ ลำปาง ขาดอ้างอิงทุติยภูมิ แสดงความโดดเด่น อาจนำเนื้อหา ย่อสรุป รวมที่ หมวดหมู่
 • ณ ลำพูน ขาดอ้างอิงทุติยภูมิ แสดงความโดดเด่น อาจนำเนื้อหา ย่อสรุป รวมที่ หมวดหมู่
 • ณ หนองคาย ขาดอ้างอิงทุติยภูมิ แสดงความโดดเด่น
 • ณ เชียงใหม่ ขาดอ้างอิงทุติยภูมิ แสดงความโดดเด่น อาจนำเนื้อหา ย่อสรุป รวมที่ หมวดหมู่
 • พรหมสาขา ณ สกลนคร ขาดอ้างอิงทุติยภูมิ แสดงความโดดเด่น

จาก หมวดหมู่:ราชสกุล

หมวดหมู่

จาก หมวดหมู่:นามสกุลไทย ตามเกณฑ์น้อยกว่า 5 (หรือ 3 รุ่น)

จาก หมวดหมู่:นามสกุลพระราชทาน

จาก หมวดหมู่:ราชสกุล

การดำเนินการ

เคื่องมือและคู่มือ www.mediawiki.org/wiki/Manual:Pywikipediabot/

1. ลบหมวดหมู่
~/pywikipedia$ python delete.py -file:FILENAME 
ในไฟล์เป็นรายชื่อหมวดหมู่คัดลอกมาจากข้างบน เช่น
* หมวดหมู่:ชาวไทยแบ่งตามสกุล
2. นำหมวดหมู่ที่ถูกลบออกจากหน้าที่อ้างถึง
~/pywikipedia$ ./FILENAME2
ในไฟล์มีลักษณะดังนี้
echo ชาวไทยแบ่งตามสกุล | python category.py remove 
(สร้างโดยการใช้ search & replace จากไฟล์แรก)

  สำเร็จ ดำเนินการเรียบร้อย --taweethaも (พูดคุย) 11:52, 22 พฤศจิกายน 2555 (ICT)