วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/ชื่อบทความช่องโทรทัศน์

หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย

การระบุชื่อบทความในกลุ่ม "ช่องโทรทัศน์"แก้ไข

เนื่องจากทาง กสทช. เริ่มเปิดให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัลทุกรูปแบบรายการ ทำการทดลองออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา จึงมีความเห็นว่า เพื่อป้องกันความสับสน และความกระชับของชื่อบทความ ในกลุ่มช่องโทรทัศน์ ส่วนที่ไม่เป็นชื่อเฉพาะ ควรใช้ชื่อเรียกอย่างเป็นการทั่วไป เพราะทาง กสทช.วางระบบให้ผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ เช่าโครงข่ายของผู้ให้บริการ (ซึ่งประกอบด้วย กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก) ดังนั้นโทรทัศน์แต่ละช่อง จึงไม่มีสถานะเป็น "สถานีส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์" อีกต่อไป

ตัวอย่างช่องโทรทัศน์ที่มีชื่อเฉพาะ

นอกจากชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขอเสนอให้ปรับปรุงชื่อบทความ อาทิ

จึงขอเสนอมาให้พิจารณาร่วมกัน --Zenith Zealotry | 16:48, 2 เมษายน 2557 (ICT)

ผมว่าอาจจะต้องเพิ่มอีกนิดหน่อย คือ ช่อง 3 เอง ก็มีทั้งบทความในฐานะสถานี (ที่อยู่ตึกมาลีนนท์) และบทความในฐานะช่องโทรทัศน์ ที่มีทั้ง 3 / 3SD / 3HD -- ซึ่งช่อง 7 ก็ไม่ต่างกัน (ก็เป็น ช่อง 7 HD ไม่มีคำว่าสี) --  @thanyakij 21:40, 4 กรกฎาคม 2557 (ICT)