วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/7 พฤศจิกายน

7 พฤศจิกายน: วันการปฏิวัติเดือนตุลาคมในเบลารุส และอีกหลายภูมิภาคในอดีตสหภาพโซเวียต

สะพานทาโคมาแนโรส์ขณะถล่ม

ดูเพิ่ม: 6 พฤศจิกายน7 พฤศจิกายน8 พฤศจิกายน