วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/29 พฤศจิกายน

29 พฤศจิกายน: วันประกาศอิสรภาพในแอลเบเนีย

หีบเพลงของเอดิสัน

ดูเพิ่ม: 28 พฤศจิกายน29 พฤศจิกายน30 พฤศจิกายน