เปิดเมนูหลัก

27 มิถุนายน: วันทหารผ่านศึกในสหราชอาณาจักร

เรือ "สเปรย์" ของโจชัว สโลคัม

ดูเพิ่ม: 26 มิถุนายน27 มิถุนายน28 มิถุนายน