วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/1 มิถุนายน

1 มิถุนายน: วันเด็กสากล

หลุยส์ นโปเลียน

ดูเพิ่ม: 31 พฤษภาคม1 มิถุนายน2 มิถุนายน