วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/13 มกราคม

13 มกราคม :

นัสซิงเบ เอยาเดมา

ดูเพิ่ม: 12 มกราคม13 มกราคม14 มกราคม