วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/12 พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน:

เลออน ทรอตสกี

ดูเพิ่ม: 11 พฤศจิกายน12 พฤศจิกายน13 พฤศจิกายน