วิกิพีเดีย:จำกัดการสร้างบทความใหม่เฉพาะผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ

ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีข้อเสนอให้เฉพาะบัญชีผู้ใช้ที่มีสถานะยืนยันอัตโนมัติ (autoconfirmed) เท่านั้นที่สามารถสร้างบทความใหม่ได้ (ก่อนหน้านั้นผู้ใช้ทุกคนรวมทั้งผู้ใช้ที่ไม่ได้ล็อกอินสามารถสร้างบทความได้) การทดลองจำกัดการสร้างบทความกินเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2563 โดยไม่มีข้อเสนอปรับปรุงจากผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนและผู้ใช้ใหม่ หลังจากนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะใช้ถาวร

หลักการและเหตุผล

หลักการ
 1. วิกิพีเดียภาษาไทยมีการสร้างบทความใหม่โดยไอพีและผู้ใช้ใหม่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
 2. บทความจำนวนมากยังตกค้างเป็นโครงหรือเป็น (backlog) อยู่มาก และเกินกำลังสอดส่องของผู้ใช้ปัจจุบัน
  • เหตุผล: การจำกัดการสร้างบทความใหม่จะทำให้โครงและงานค้างลดลง
 3. ไอพีและผู้ใช้ใหม่มีความรับผิดชอบ (accountability) น้อยกว่าผู้ใช้ปกติ คือ ไม่ได้รับผลป้อนกลับ (feedback) หรือคำกล่าวตักเตือนจากผู้ใช้อื่น
  • เหตุผล: ไอพีของผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และผู้ใช้อื่นไม่สามารถติดต่อไอพีดังกล่าวได้
 4. การสร้างหน้าในวิกิพีเดียส่วนใหญ่ยังมีลักษณะสร้างครั้งเดียวแล้วปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการพัฒนาต่อเติม
  • เหตุผล: ด้วยลักษณะการเขียนดังกล่าวทำให้บทความควรต้องมีลักษณะผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตั้งแต่แรกสร้าง เช่น เป็นโครง แล้วจึงมาแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง
 5. ผู้ใช้บางส่วนสร้างหน้าบทความโดยมีจุดประสงค์แอบแฝง ตัวอย่างเช่น สร้างหน้าบุคคลโดยติดป้าย {{ขาดความสำคัญ}} ไว้เสร็จสรรพ น่าจะส่อว่าผู้ใช้ดังกล่าวทราบดีว่าไม่ผ่านเกณฑ์ แต่จะขอเก็บไว้ในเนมสเปซบทความ 6 เดือน
 6. วิกิพีเดียได้เปิดคุณลักษณะใหม่ คือ เนมสเปซฉบับร่าง ซึ่งจะไม่ถูกทำดัชนีและค้นได้ด้วยเสิร์ชเอนจิน
  • เหตุผล: หน้าฉบับร่างจะไม่ปรากฏบนเสิร์ชเอนจิน ซึ่งจะลดแรงจูงใจในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. จำนวนหน้าบทความใหม่ลดลง
 2. บทความใหม่มีคุณภาพดีขึ้นเนื่องจากมีผู้ใช้ช่วยกันตรวจทาน
  • เหตุผล: หน้าที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์จะยังอยู่ในเนมสเปซฉบับร่าง ซึ่งจะถูกลบหากไม่มีการพัฒนาต่อ
 3. ผู้ใช้มีความสามารถในการตรวจทานงานของผู้อื่นได้ดีขึ้น สามารถทำความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติได้ดีขึ้น
 4. ไอพีและผู้ใช้ใหม่ได้รับคำชี้แจงที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสารานุกรม ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มผู้ใช้ขาประจำในระยะยาว
 5. ช่วยป้องกันจุดประสงค์แอบแฝงของบัญชีประเภทจุดประสงค์เดียว (single-purpose account)
  • เหตุผล: เนื่องจากการสร้างบทความเดียวแล้วเลิกจะทำได้ยากขึ้น
 6. ภาพลักษณ์ของวิกิพีเดียภาษาไทยอาจถูกมองว่ามีกฎระเบียบยุ่งยากมากขึ้น
 7. เกิดงานค้างของหน้าฉบับร่างที่รอตรวจ และอาจมีคำขอให้ตรวจฉบับร่างในกล่องจดหมายส่วนตัวหรือหน้าส่วนกลางเพิ่มขึ้น

การทดลอง

ในช่วงทดลองระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2563 มีไอพีเขียนหน้าฉบับร่างจำนวนมาก และผู้ใช้ช่วยกันตรวจทานได้ดี

ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้ออกความเห็นใด ๆ มีแต่การสร้างผิดที่เท่านั้น (ดูที่ประวัติของหน้า คุยเรื่องวิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/เสนอให้ไอพีและผู้ใช้ใหม่สร้างหน้าฉบับร่างแทนบทความ)

วิธีดำเนินงานและเทคนิค

ไอพีและผู้ใช้ที่ไม่มีสถานะยืนยันอัตโนมัติให้ร่างบทความไว้ในหน้าทดลองเขียนส่วนกลาง หรือหน้าทดลองเขียนส่วนตัว หรือใช้หน้าฉบับร่าง แล้วรอให้ผู้ใช้ที่มีสถานะยืนยันอัตโนมัติย้ายหน้าดังกล่าวเป็นบทความให้

การจำกัดดังกล่าวใช้ ตัวกรองการแก้ไข เลขที่ 112 ตรวจจับการสร้างบทความ (เนมสเปซ 0) โดยผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนและผู้ใช้ที่ไม่มีสถานะยืนยันอัตโนมัติ (อายุบัญชีน้อยกว่า 4 วัน และแก้ไขน้อยกว่า 10 ครั้ง) โดยตัวกรองจะห้ามการกระทำที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว และเมื่อพยายามกดบันทึกจะปรากฏข้อความดังแถบด้านล่าง

นอกจากนี้ผู้ใช้ที่ไม่มีสถานะยืนยันอัตโนมัติเมื่อพยายามสร้างหน้าใหม่ จะปรากฏข้อความเตือนจากแม่แบบ {{Newarticletext-unconfirmed}}

ลิงก์มีประโยชน์