วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (4)

เสนอให้มี Check User ในโครงการพี่น้อง

เนื่องด้วยปัจจุบัน โครงการพี่น้องภาษาไทย ซึ่งได้แก่ วิกิพจนานุกรม, วิกิตำรา, วิกิคำคม และวิกิซอร์ซ มีการก่อกวนเป็นระยะ และบางครั้งอาจมีการอ้างชื่อเป็นบุคคลอื่นหรือใช้หลายชื่อทำให้เกิดความสับสน ผมจึงขอเสนอให้มีการแต่งตั้ง Check User ในโครงการพี่น้องดังกล่าว เช่นเดียวกับวิกิพีเดีย หากท่านอนุญาโตตุลาการเห็นว่าใครเหมาะสมก็เสนอชื่อมาได้ โดยให้เจ้าตัวยินยอม หรือจะเสนอชื่อตัวเองก็ได้ครับ เสร็จแล้วพิจารณาลงชื่อสนับสนุนกัน แล้วจะไปเสนอกับทาง Meta อีกที ขอบคุณครับ --B20180 (พูดคุย) 21:52, 29 มีนาคม 2558 (ICT)

  1. นโยบายเบื้องต้น CU แต่ละโครงการต้องมีสองคนขึ้นไป เพื่อให้ตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ถ้ามีคนเดียวจะถูกระงับสิทธิจนกว่าจะมีคนที่สอง (เคยเกิดแล้วในวิกิพีเดีย)
  2. คุณสมบัติเบื้องต้นที่จะเป็น CU ได้คือต้องบรรลุนิติภาวะ และเมื่อได้รับเลือกแล้วต้องส่งเอกสารยืนยันตัว (สำเนาบัตรประชาชน) ไปที่มูลนิธิวิกิมีเดียด้วย หมายความว่าถ้าเป็นแล้วเอาเครื่องมือ CU ไปก่ออาชญากรรมก็สามารถเอาผิดได้
  3. สิทธิ CU แยกเป็นโครงการใครโครงการมัน (เหมือนสิทธิแอดมิน) แต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าผู้ใช้คนหนึ่งจะสามารถเป็น CU ได้หลายโครงการ

คำถาม: คอต. สามารถเสนอชื่อ CU สำหรับโครงการอื่นได้หรือครับ มันน่าจะไปทำ concensus ที่โครงการนั้น ๆ มากกว่าไหม --奥虎 ボンド 22:19, 29 มีนาคม 2558 (ICT)

จากวิกิพีเดีย:การตรวจสอบผู้ใช้#การคัดเลือกและการถอดถอน น่าจะเป็นการทำ consensus ในโครงการนั้น ๆ จะเสนอชื่อกันในโครงการนั้น ๆ เลยก็ได้ครับ ทำแบบเสนอชื่อเป็นผู้ดูแลระบบ --B20180 (พูดคุย) 00:32, 30 มีนาคม 2558 (ICT)