วิกิพีเดียภาษาไอริช

วิกิพีเดียภาษาไอริช เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาไอริช เริ่มสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาไอริชมีบทความมากกว่า 9,000 บทความ (ตุลาคม 2552)

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาไอริช

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข