วัลเดมาร์แห่งเดนมาร์ก

เจ้าชายวัลเดมาร์ คนุตเซน (ค.ศ. 1158 - 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1236 ที่อารามซิตูส์) ทรงเป็นเจ้าชายเดนมาร์ก บาทหลวงและรัฐบุรุษ เจ้าชายวัลเดมาร์เป็นบิชอปแห่งชเลสวิชในช่วงค.ศ. 1188 ถึง 1208 ทรงเป็นจางวางแห่งดัชชีชเลสวิช ในช่วง ค.ศ. 1184 ถึง 1187 และเป็นเจ้าชายมุขนายกแห่งเบรเมินตั้งแต่ ค.ศ. 1192 ถึง 1194 และเป็นอีกครั้งในช่วง ค.ศ. 1206 ถึง 1217 พระองค์ดำรงตำแหน่งหลังจากมีการเลือกตั้งประจำสังฆมณฑลในฐานะอาร์คบิชอปที่ได้รับเลือกและด้วยทรงเป็นพระราชวงศ์และทรงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของเจ้าชายมุขนายก แต่ทรงขาดการรับรองจากสมเด็จพระสันตะปาปา

เจ้าชายวัลเดมาร์ คนุตเซน
บิชอปแห่งชเลสวิช
เจ้าชายมุขนายกแห่งเบรเมิน
เจ้าชายแห่งเดนมาร์ก
Valdemar-Knudsen(Biskop-Valdemar)-i-fangeskab-på-Søborg-Slot-1206 IMG 20200129 0003.jpg
ภาพวาดบิชอปวัลเดมาร์จากนิยายใน ค.ศ. 1913
พระนามเต็ม
วัลเดมาร์ คนุตเซน แอสตริดเซน
ราชวงศ์แอสตริดเซน
พระราชบิดาพระเจ้าคนุตที่ 5 แห่งเดนมาร์ก
พระราชมารดาไม่ปรากฏพระนาม
ประสูติค.ศ. 1158
สวรรคต18 กรกฎาคม ค.ศ. 1236 (ราว 78 ปี)
อารามซิตูส์, จังหวัดโกต-ดอร์, ประเทศฝรั่งเศส
ฝังพระศพอารามซิตูส์
ศาสนาโรมันคาทอลิก

ดูเหมือนว่าพระชนนีของพระองค์จะเป็นภริยาของชายคนอื่น นางได้ให้กำเนิดเจ้าชายวัลเดมาร์หลังการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าคนุตที่ 5 แห่งเดนมาร์กในช่วงต้น ค.ศ. 1158[1] กษัตริย์คนุตที่ 5 พระบิดาของพระองค์ถูกปลงพระชนม์ในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1157 โดยกษัตริย์ร่วมคือ พระเจ้าสเวนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก ดังนั้นเจ้าชายวัลเดมาร์ ก็ทรงเหมือนกับพระเชษฐาต่างพระชนนีคือ นักบุญนีลส์แห่งออร์ฮูส เป็นผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์เดนมาร์ก

เจ้าชายวัลเดมาร์เจริญพระชันษาในราชสำนักของพระญาติ คือ พระเจ้าวัลเดมาร์ที่ 1 แห่งเดนมาร์ก เมื่ออยู่ในวัยหนุ่ม เจ้าชายเป็นคนทะเยอทะยานและมีความสามารถ พระองค์ตั้งพระทัยที่จะเข้าสู่ภาคีทางศาสนา[1] เจ้าชายวัลเดมาร์เดินทางไปศึกษาในปารีสและกับเจ้าอาวาสสตีเฟนแห่งตูร์แนร์จากอารามแซงต์เฌเนเวียฟ เขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าชายวัลเดมาร์บรรลุนิติภาวะแล้วและสง่างามเหมือนเป็นบิชอปแม้ว่ายังอยู่ในวัยหนุ่ม ทรงถ่อมตัวแม้ว่าจะเป็นชนชั้นสูง และทรงพูดเหมือนคนฝรั่งเศสแม้ว่ามีสำเนียงเดนมาร์กก็ตาม[1] หลังจากสำเร็จการศึกษา กษัตริย์วัลเดมาร์ที่ 1 พระญาติได้แต่งตั้งให้เจ้าชายดูแลสังฆมณฑลในชเลสวิช ในค.ศ. 1179 แม้ว่ายังคงเยาว์วัยเกินไปที่จะได้รับการสถาปนาเป็นบิชอปสืบต่อจาก เฟรเดอริกที่ 1 บิชอปแห่งชเลสวิช[1]


เชิงอรรถแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Hans Olrik, "Valdemar (Knudsen), 1158-1236, Biskop af Slesvig", in: Dansk biografisk leksikon: 19 vols., Copenhagen: Gyldendal, 1887–1905, vol. XVIII: Ubbe - Wimpffen (1904), pp. 193–197, here p. 193.

อ้างอิงแก้ไข

  • แม่แบบ:De-ADB
  • Adolf Hofmeister, "Der Kampf um das Erbe der Stader Grafen zwischen den Welfen und der Bremer Kirche (1144–1236)", in: Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser: 3 vols., Hans-Eckhard Dannenberg and Heinz-Joachim Schulze (eds.) on behalf of the Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, Stade: Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, 1995 and 2008, vol. I 'Vor- und Frühgeschichte' (1995; ISBN 978-3-9801919-7-5), vol. II 'Mittelalter (einschl. Kunstgeschichte)' (1995; ISBN 978-3-9801919-8-2), vol. III 'Neuzeit' (2008; ISBN 978-3-9801919-9-9), (=Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden; vols. 7–9), vol. II: pp. 105–157.
  • Hans Olrik, "Valdemar (Knudsen), 1158-1236, Biskop af Slesvig", in: Dansk biografisk leksikon: 19 vols., Copenhagen: Gyldendal, 1887–1905, vol. XVIII: Ubbe - Wimpffen (1904), pp. 193–197.
  • Genealogie Mittelalter