วันชัยในมหาสงครามปลดปล่อยปิตุภูมิ

วันแห่งการฉลองชัยชนะสงครามปลดปล่อยปิตุภูมิ เป็นวันหยุดประจําชาติของเกาหลีเหนือ คือวันที่ 27 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันความตกลงการสงบศึกเกาหลี เป็นการนําไปสู้การหยุดยิงสงครามเกาหลี โดยที่กิจกรรมจะถูกจัดที่ อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะสงครามปลดปล่อยปิตุภูมิ

วันแห่งการฉลองชัยชนะสงครามปลดปล่อยปิตุภูมิ
ชื่อเกาหลี
โชซ็อนกึล
ฮันจา
อาร์อาร์Joguk haebang jeonjaeng seungri gineomil
เอ็มอาร์Choguk haebang chŏnjaeng sŭngni kinyŏmil
วันแห่งการฉลองชัยชนะสงครามปลดปล่อยปิตุภูมิ ชื่อเกาหลี โชซ็อนกึล 조국해방전쟁 승리 기념일 ฮันจา 祖國解放戰爭 勝利 紀念日 อาร์อาร์ Joguk haebang jeonjaeng seungri gineomil เอ็มอาร์ Choguk haebang chŏnjaeng sŭngni kinyŏmil
การซ้อมกิจกรรมวันฉลองชัยชนะ ในเปียงยาง พ.ศ. 2555
จัดขึ้นโดยเกาหลีเหนือ
ความสำคัญข้อตกลงหยุดยิงสงครามเกาหลี
วันที่27 กรกฎาคม
การถือปฏิบัติกิจกรรมที่ อนุสาวรีย์เฉลิมชัยชนะสงครามปลดปล่อยปิตุภูมิ
ความถี่ทุกปี

อ้างอิงแก้ไข