วัดโคนอน (กรุงเทพมหานคร)

วัดโคนอน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะมหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ซอยเทอดไท 59 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สันนิษฐานว่า ต้นสกุลทองอู่ ได้เป็นผู้สร้างขึ้น ในสมัยที่ขุดคลองภาษีเจริญขึ้นใหม่ ๆ ในราวกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยมีสิ่งก่อสร้างรูปทรงที่มีศิลปตามแบบของช่างสมัยกรุงศรีอยุธยา

วัดโคนอน (กรุงเทพมหานคร)
Logo-watkonon.png
เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะมหานิกาย
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดโคนอน
ที่ตั้งซ.เทอดไท 59 ถ.เทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระสุธรรมภาณี (ทองปลิว ธุตมโล)
เว็บไซต์www.watkonon.org

ประวัติความเป็นมาของวัดแก้ไข

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2514 เวลา 12.00 น. พระมหาทองปลิว ธุตมโล เจ้าอาวาสวัดโคนอน อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรูปพระภาวนาโกศลเถระ อดีตเจ้าอาวาส เพื่อพระราชทานแก่ทหารและตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการรุกรานของผู้ ก่อการร้าย

ที่มา : เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ , "เว็บไซต์ ourking.in.th"

รายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต - ปัจจุบันแก้ไข

 

พระครูวิจิตรนวการ
(พระมหาทองปลิว ธุตมโล)
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สมณศักดิ์ พระสุธรรมภาณี
เกิด
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2479
อุปสมบท
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2499
  • เจ้าอาวาสรูป ที่ 1 พระภาวนาโกศลเถระ (หลวงปู่รอด)
  • เจ้าอาวาสรูป ที่ 2 พระภาวนาโกศลเถระ (เอี่ยม สุวณฺณสโร)
  • เจ้าอาวาสรูป ที่ 3 พระอธิการทิม
  • เจ้าอาวาสรูป ที่ 4 พระอธิการอยู่
  • เจ้าอาวาสรูป ที่ 5 พระอธิการอุ่น พฺรหฺมสโร
  • เจ้าอาวาสรูป ที่ 6 พระอธิการสายหยุด วรุตฺตโม (ทองเนียม)
  • เจ้าอาวาสรูป ที่ 7 พระครูพรหมโชติวัฒน์ (บุญมี พฺรหฺมโชติโก) กิตติธรรม ปฏิบัติหน้าที่เพียงแต่เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสอยู่ระยะหนึ่งเท่านั้น
  • เจ้าอาวาสรูป ที่ 8 พระสุธรรมภาณี (ทองปลิว ธุตมโล) พุ่มพิมล ปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการเจ้าอาวาสอยู่ระยะหนึ่ง แล้วได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสต่อมาจนถึงปัจจุบัน

เว็บไซต์วัดโคนอนแก้ไข

เว็บไซต์สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สามารถเข้าชมได้ที่ : http://www.watkonon.org

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°42′51″N 100°27′17″E / 13.714290°N 100.454604°E / 13.714290; 100.454604

แหล่งที่อ้างอิงแก้ไข