วัดแสมขาวเจริญราษฏร์ศรัทธาราม

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดแสมขาวเจริญราษฏร์ศรัทธาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 23 ไร่ 49 ตารางวา ปัจจุบันมีพระครูวัฒนธรรมคุณ (ชื้น) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส[1]

วัดแสมขาวเจริญราษฏร์ศรัทธาราม
Map
ชื่อสามัญวัดแสมขาวเจริญราษฏร์ศรัทธาราม, วัดแสมขาว
ที่ตั้งตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูวัฒนธรรมคุณ (ชื้น)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดแสมขาวเจริญราษฏร์ศรัทธารามตั้งอยู่บ้านแสมขาว โดยชาวบ้านในละแวกนั้นได้ริเริ่มสร้างวัดโดยปลูกเป็นศาลามุงจาก แล้วนิมนต์พระสงฆ์จากวัดใกล้เคียงมาทำบุญในทุกวันพระ 8 ค่ำ 15 ค่ำ แล้วนิมนต์กลับวัด ทำเช่นนี้นานหลายปี ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2491 ประชาชนเริ่มมีมากขึ้น ไม่สะดวกที่จะนิมนต์พระ ชาวบ้านจึงคิดที่จะสร้างวัดให้พระมาอยู่จำพรรษา จึงได้รื้อศาลามุงจากหลังเดิมและถอยมาที่ชลประทาน ปลูกเป็นศาลาสังกะสี 1 หลัง กุฏิอีก 1 หลัง นิมนต์พระมาจำพรรษาอยู่ 1 รูป ต่อมา พ.ศ. 2495 ชาวบ้านได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด จึงได้ย้ายวัดมาที่ดินผืนนี้โดยปลูกศาลาสังกะสีและกุฏิเหมือนเดิม ต่อมา พ.ศ. 2499–2500 ก่อสร้างศาลาการเปรียญ 1 หลัง กว้าง 4 วา ยาว 12 วา เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล[2]

จนได้ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2501 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505[3] เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดแสมขาวเจริญราษฏร์ศรัทธาราม". พระสังฆาธิการ.
  2. "Chachoengsao". pp. 121–122.
  3. "วัดแสมขาวเจริญราษฏร์ศรัทธาราม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.