วัดแม่ยางกวาว ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ยางกาด ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานที่มีชื่อว่า "พระพุทธศิริชัยวงศ์" ปัจจุบันมีเจ้าอาวาส ชื่อ"พระครูไพโรจน์ ปรีชากร" ทั้งยังเป็นเจ้าคณะตำบลแม่ยางตาล

วัดแม่ยางกวาว
แผนที่
ที่ตั้งตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดแม่ยางกวาวตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2410 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2475[1]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดแม่ยางกวาว". พระสังฆาธิการ.