วัดแม่ซอดน่าด่าน

วัดในจังหวัดตาก

วัดแม่ซอดน่าด่าน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วัดแม่ซอดน่าด่าน
แผนที่
ชื่อสามัญวัดแม่ซอดน่าด่าน, วัดเงี้ยวหลวง, วัดหลวง
ที่ตั้งตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดแม่ซอดน่าด่าน หรือ ประชาชนนิยมเรียกว่า วัดเงี้ยวหลวง บ้างเรียกว่า วัดหลวง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2400 แต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่พักแรมของบรรดาพ่อค้าชาวไทใหญ่ (เงี้ยว) ต่อมาได้มีการตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งมากขึ้น จึงได้ร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ เจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระอุปิ่นญา มาจากรัฐฉาน ต่อมาพระพล สงคราม และหลวงรามรณรงค์ พร้อมด้วยราษฎรไทย ลาวเงี้ยว วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2438 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 120 เมตร ยาว 120 เมตร

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 ศาลาการเปรียญกว้าง 21 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 สำหรับปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปปูนปั้นอยู่ในวิหาร 4 องค์ พระพุทธรูปหินอ่อน 2 องค์ ทองเหลือง 1 องค์ อัญเชิญมาจากประเทศพม่า[1] และมีพระธาตุเจดีย์ซุเตาปยิ[2]

วัดมีประเพณี แล้อุปั๊ดตะก่า หรือ แห่ข้าวพระพุทธ ในช่วงวันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นประเพณีของชาวไทใหญ่ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันโกนก่อนวันพระ ในช่วงเข้าพรรษา[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดแม่ซอดน่าด่าน อำเภอแม่สอด". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "ชาวไทยใหญ่ในพื้นที่อ.แม่สอด ร่วมงานประเพณี "ปอยส่างลอง" บรรชาสามเณรภาคฤดูร้อน..ณ วัดแม่ซอดน่าด่านหรือวัดเงี้ยวหลวง". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.
  3. "โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และร่วมจัดกิจกรรมประเพณีแห่รับข้าวพระพุทธ "แล้อุปั๊ดตะก่า"". สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-12-29. สืบค้นเมื่อ 2021-12-29.