วัดเสาธงทอง (จังหวัดนนทบุรี)

วัดในจังหวัดนนทบุรี
สำหรับวัดเสาธงทองแห่งอื่น ดูที่ วัดเสาธงทอง

วัดเสาธงทอง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 บ้านเสาธงทอง ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และยังเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของอำเภอปากเกร็ดด้วย

วัดเสาธงทอง
Wat Saothongthong (II).jpg
วัดเสาธงทอง
ที่ตั้งเลขที่ 36 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

วัดเสาธงทองเดิมมีชื่อว่า วัดสวนหมาก เนื่องจากเมื่อได้สร้างวัดขึ้น ต้นหมากก็ถูกตัดจนหมด วัดสร้างโดยชาวมอญซึ่งได้มาอยู่ที่เกาะเกร็ดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวมอญเรียกว่า เพี้ยะอะล้าต แปลว่า วัดตะวันตก เพราะอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะเกร็ด ต่อมาเจ้าจอมมารดาอัมพา ในรัชกาลที่ 2 พร้อมด้วยกรมหมื่นภูบาลบริรักษ์และกรมขุนวรจักรธรานุภาพได้ร่วมกันบูรณะวัดเมื่อช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น "วัดเสาธงทอง" เนื่องจากได้สร้างเสาหงส์หลายต้นปักเรียงรายอยู่หน้าวัด แต่ภายหลังเสาหงส์เหล่านี้ชำรุด พระอุดมญาณมุนี อดีตเจ้าอาวาสจึงให้รื้อถอนออก

พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมที่วัดนี้ 1 คืน และเสด็จนมัสการพระประธานในอุโบสถ จากนั้นทอดพระเนตรการปั้นโอ่งปั้นอ่างที่โรงปั้นโอ่ง หลังจากนั้นยังกลับมาถวายผ้าพระกฐินที่วัดนี้อีกครั้ง[1]

อาคารเสนาสนะแก้ไข

เจดีย์มีลักษณะย่อมุมไม้สิบสองขนาดใหญ่ ถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเขตอำเภอปากเกร็ด มีเจดีย์บริวาร 2 องค์ ล้อมรอบอีก 2 ชั้น ด้านข้างโบสถ์มีเจดีย์องค์ใหญ่อีก 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมอีกองค์หนึ่งมีรูปแปลกมีฐานเหลี่ยม ภายในโบสถ์มีการเขียนลายทองกรวยเชิง พระประธานเป็นพระปางมารวิชัย ปูนปั้น ในวัดมีศาลสองกุมารผมจุกและศาลเจ้าแม่ตะเคียน[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดเสาธงทอง". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
  2. "วัดเสาธงทอง". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.