วัดเมธังกราวาส เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา

วัดเมธังกราวาส
แผนที่
ที่ตั้งตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานพระพุทธรูปน้ำออกเศียร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเมธังกราวาสเป็นวัดที่สร้างมานาน ไม่มีประวัติที่จะค้นหาหลักฐานได้ กล่าวกันว่าแต่เดิมชื่อว่า วัดนาเหลียว เข้าใจว่าคงเป็นนางเหลียวที่บริจาคที่ดินสร้างวัดในสมัยแรก ชาวบ้านยังเรียกอีกชื่อว่า วัดน้ำคือ เพราะเขตวัดที่ตั้งวัดติดกับคูเมือง (คือเมือง) ชาวบ้านเรียกว่าน้ำคือ ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น "วัดเมธังกราวาส" ตามสมณศักดิ์ของเจ้าอาวาสที่พระราชาคณะพระมหาเมธังกร ซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดิน และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยโรงเรียนวัดเมธังกราวาส

จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2421 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2468[1] เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2469 จากคำบอกเล่าวิเคราะห์ว่าวัดอาจสร้างราว พ.ศ. 2325 ซึ่งในกาลครั้งนั้นลักษณะเป็นวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมือง เข้าใจว่าผู้สร้างวัดคือตระกูลวังซ้าย[2]

ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปน้ำออกเศียร ตามประวัติกล่าวว่า พ่อหลักฟอง อินทุดม เป็นผู้อาราธนามาจากวัดร้าง ในอำเภอปง จังหวัดเชียงราย นำมาประดิษฐาน ณ วัดเมธังกราวาส จนถึงปัจจุบันนี้ เชื่อกันว่าหากนำองค์พระพุทธรูปออกแห่เพื่อให้ประชาชนนมัสการคราวใด ฝนจะตกเสมอ[3]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

  • พระครูบาอิ พ.ศ.2325–2375 จำพรรษา 50 ปี (วัดนาเหลียว)
  • ครูบาอิ้ง พ.ศ. 2375–2430 จำพรรษา 55 ปี (วัดนาเหลียว)
  • พระมหาเมธังกร พรหมเทโว (พรหม เกศทับทิม) พ.ศ. 2430–2493 จำพรรษา 63 ปี
  • พระครูสังฆรักษ์ อภิปุญโญ (เถิง วงศ์ดาว) พ.ศ. 2493–2508 จำพรรษา 15 ปี
  • พระครูเมธาภิรักษ์ นาถปุญโญ (ทรง เวียงทอง) พ.ศ. 2508–2531 จำพรรษา 23 ปี
  • พระครูโอดภาสวรการ วิโรจโน (วิโรจน์ มังกิตะ) พ.ศ. 2531–

อ้างอิง แก้

  1. "วัดเมธังกราวาส". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดเมธังกราวาส อำเภอเมือง". สายพันธุ์แพร่.
  3. "พระพุทธรูปน้ำออกเศียร". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.