วัดเพิ่มประสิทธิผล

วัดในจังหวัดสิงห์บุรี

วัดเพิ่มประสิทธิผล หรือเรียกว่า วัดหัวบึง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

วัดเพิ่มประสิทธิผล
Map
ชื่อสามัญวัดเพิ่มประสิทธิผล, วัดหัวบึง
ที่ตั้งตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระประธานหลวงพ่อขาว
เจ้าอาวาสพระครูสมุห์พัลลภ ปภสฺสโร
ความพิเศษพ.ศ. 2411
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดเพิ่มประสิทธิผล ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2411 เดิมทีเป็นแค่ที่พักสงฆ์ชั่วคราว โดยมีพระสมุห์คล้อย ได้มาจำพรรษาอยู่ และได้สร้างอุโบสถหลังแรกขึ้น ใช้เวลา 11 ปี จึงแล้วเสร็จ โดยมีนางเพิ่ม ประภาสะวัต นายประสิทธิ์ กันภัย (สามี) และ นายผล (ลูกชาย) ได้บริจาคที่ดินให้วัด จึงได้ตั้งชื่อวัดว่า "วัดเพิ่มประสิทธิผล"

เสนาสนะและปูชนียวัตถุ แก้

 • ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 24 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 9429 9498 และ 161
 • อุโบสถ กว้าง 5.7 เมตร ยาว 18.8 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง 16 เมตร ยาว 19.2 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2501
 • หอสวดมนต์ กว้าง 5 เมตร ยาว 10.7 เมตร
 • กุฎิสงฆ์ จำนวน 10 หลัง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 12.3 เมตร ยาว 25.5 เมตร
 • ปูชนียวัตถุ มีหลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยา ประดิษฐานในศาลาจัตุรมุข

อาณาเขต แก้

 • ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
 • ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
 • ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
 • ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

รายนามเจ้าอาวาส แก้

เท่าที่ปรากฏรายชื่อ ดังนี้

 • หลวงพ่อเภา
 • หลวงพ่อนันท์
 • พระสมุห์คล้อย
 • พระครูสมุห์พัลลภ ปภัสสโร

อ้างอิง แก้

เรียบเรียงจาก http://www.tong-en.com/article/10/content/375/