วัดเทพราชปวราราม

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดเทพราชปวราราม หรือ วัดเทพราช เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดเทพราชปวราราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดเทพราชปวราราม, วัดเทพราช
ที่ตั้งตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสุเทพประภาธร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเทพราชปวรารามตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2424 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2482[1] เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประพาสต้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2451 ณ วัดเทพราชปวราราม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานถวายบาตร ตาลปัตร เรือพาย เชี่ยนหมาก กระโถน ให้แก่พระที่จำพรรษาที่วัดนี้ด้วย

ภายในวัดมีโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงเครื่องไทยธรรมที่รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาครั้งเสด็จประพาส นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้เก่าในสมัยโบราณของชาวบ้านโดยสิ่งของเหล่านี้ได้รับการบริจาคมาจากชาวบ้าน[2] วัดยังมีรอยพระพุทธบาทจำลอง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นโลหะหล่อมีความลึกจากขอบลงไป 0.05 เมตร ประดิษฐานอยู่ในมณฑป มีพระปรางค์เก่าแก่ และมีหอพระธรรมเก็บรักษาพระไตรปิฎก[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดเทพราชปวราราม(เทพราช)". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
  3. "วัดเทพราชปวราราม". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.