วัดเชิงท่า (จังหวัดปทุมธานี)

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดเชิงท่า เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในหมู่ที่ 3 บ้านคาง ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วัดเชิงท่า
Map
ชื่อสามัญวัดเชิงท่า, วัดตีนท่า, วัดมหิงสาราม
ที่ตั้งหมู่ที่ 3 ซอยบางกระบือ ซอย 4 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อนรสิงห์
เจ้าอาวาสพระปลัดสามารถ อุตฺตโร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเชิงท่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2300 เดิมมีชื่อว่า วัดตีนท่า เป็นวัดที่ย้ายมาจาก วัดมหิงสาราม ในสมัยที่หลวงตาเป็ดเป็นเจ้าอาวาส (ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) เพื่อความสะดวกแก่การคมนาคมเพราะใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาเรียกชื่อใหม่ว่า "วัดเชิงท่า" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2410[1]

เนื่องจากวัดเชิงท่าตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นับแต่อดีตในฤดูน้ำหลากน้ำจัด อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 ส่งผลให้อาคารเสนาสนะจำนวนมากได้รับความเสียหาย พระปลัดสามารถ อุตตโร เจ้าอาวาส จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกับญาติโยมทั้งในและนอกพื้นที่ค่อย ๆ บูรณปฏิสังขรณ์วัดมาอย่างต่อเนื่อง[2]

ปูชนียวัตถุและโบราณวัตถุสำคัญของวัดได้แก่ พระประธานในโบสถ์ศิลปะรัตนโกสินทร์ ใบเสมาหินแกรนิตบนยอดกุฏิศิลปะรัตนโกสินทร์ และตู้ขาหมูลายกำมะลอสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นตู้บรรจุพระธรรม[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดเชิงท่า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต.บางกระบือ อ.สามโคก ปทุมธานี". ทัวร์วัดไทย.
  2. "ปทุมธานี วัดเชิงท่า ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ วัดเชิงท่า หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี". เปิดข่าว.
  3. "วัดเชิงท่า". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.