วัดเจริญธรรมาราม (กรุงเทพมหานคร)

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดเจริญธรรมาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด 10 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา ปัจจุบันมีพระครูพิหารธรรมาทร (ธีรชัย) เป็นเจ้าอาวาส[1]

วัดเจริญธรรมาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดเจริญธรรมาราม, วัดศูนย์
ที่ตั้งซอยสายไหม 7 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูพิหารธรรมาทร (ธีรชัย)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเจริญธรรมารามเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาและปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนา ดำเนินการสร้างวัดขึ้นโดยคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาพระอภิธรรม มอบหมายให้นายเทียม อุ่มบางตลาด รับดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด เดิมได้รับการบริจาคที่ดินให้สร้างวัดเนื้อที่ 4 ไร่ จากนายประสิทธิ์ นายเฉลียว และนายสมบัติ ทองแจ้ง และชาวบ้านบริจาคเงินซื้อเพิ่มเติมอีก 3 ไร่ 1 งาน ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2521[2] ตั้งชื่อวัดว่า "วัดเจริญธรรมาราม" ซึ่งสะท้อนความหมายตรงวัตถุประสงค์การสร้างวัด คือ "วัดที่ให้การศึกษาพระธรรมวินัยเจริญยิ่งขึ้น" วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ด้านการศึกษา ทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ก่อนที่จะประกาศตั้งวัด[3]

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางทุ่งนา ทางวัดได้ถมที่ให้สูงขึ้นตามลำดับตลอดมา มีถนนซึ่งแยกมาจากถนนพหลโยธินเข้าถึงวัด อาคารเสนาสนะมีอุโบสถกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอาคารไม้พออาศัยทำสังฆกรรมได้ ปัจจุบันมีอุโบสถหลังใหม่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 กุฏิสงฆ์จำนวน 11 หลังซึ่งมีทั้งอาคารคอนกรีต อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ และอาคารไม้ทั้งหลัง ศาลาการเปรียญ และอาคารเรียนพระปรัยัติธรรม ปูชนียวัตถุมีพระประธานปางพุทธกวัก นามว่า เอหิภิกขุ

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดเจริญธรรมาราม". พระสังฆาธิการ.
  2. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-13. สืบค้นเมื่อ 2021-02-05.
  3. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 53.