เปิดเมนูหลัก

เป็นวัดประจำตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่บริเวณวัดติดกับเขาแก้ว และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)

วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว.JPG
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดเขาแก้ว
ที่ตั้งเลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม)
เวลาทำการ07.00 -18.00 น.
กิจกรรมปฏิบัติธรรม บริเวณวิปัสสนสถาน
การถ่ายภาพอนุญาตให้ถ่ายภาพได้

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

สันนิษฐานว่า วัดเขาแก้วนั้น ตั้งมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 1900 สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ได้ชื่อวัดเขาแก้วเพราะ บริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้ ด้านหลังติดเขา ซึ้งสภาพหินจะมีลักษณะเหลี่ยมใส คล้ายแก้ว จึงเรียกนามว่า เขาแก้ว และเรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดเขาแก้ว อนึ่ง มีตำนานเล่าต่อๆ กันมาว่า บนเขาแก้วมีถ้ำ ภายในถ้ำมีวัหัวแด่นตัวใหญ่ ยืนเฝ้าสมบัติอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกว่าบ้าน วัวหน้าแด่น ภายหลังก็เพี้ยนมาจนเป็น บ้านหัวแด่น ภายในวัดมีวัถุโบราณ และศาสนสถานโบราณอยู่หลายแห่ง หลายชิ้น อายุก็คาดว่าอยู่สมัยราวๆ กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี[1]

ความสำคัญแก้ไข

คณะสังฆาธิการแก้ไข

 • พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) ตำแหน่ง เจ้าอาวาส
 • พระครูนิทัศน์ธรรมเวที (ปลด ปิยธโร) ตำแหน่ง รองเจ้าอาวาส,อดีตเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี[2]
 • พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (สะอาด อาวุฑสีโล) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,อดีตเจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย[3] [4]
 • พระครูนิเทศเขมรัตน์ (เกรียงไกร เขมะปญฺโญ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,เจ้าคณะตำบลเขากะลา[5]
 • พระเพ็ญ ปัญญาวโร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 • พระจักรกฤษ ฐิตวิริโย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

โบราณสถานที่สำคัญแก้ไข

 • ซากโบสถ์เก่าด้านเหนือของวัด
 • ซากวิหารเก่าบนยอดเขา
 • เจดีย์ยอดนพศูลและพระปรางค์ 5 ยอด สมัยสุโขทัย
 • โบสถ์เก่าหลังที่สอง สมัยพระนารายณ์มหาราช (จากเงินพดด้วงที่มีตราประจำรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)

ประเพณีที่สำคัญแก้ไข

 • ประเพณีงานวัดเขาเพ็ญเดือน 3
 • ประเพณีสรงน้ำพระวันสงกรานต์
 • ประเพณีสวดมนต์ข้ามปีวันสิ้นปี

แหล่งศูนย์รวมศรัทธาประชาชนแก้ไข

 
สามหลวงพ่อหินหยก
 
วิหารที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ณ มณฑปวัดเขาแก้ว
 • วิหารบูรพาจารย์สามหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
 • รอยพระพุทธบาทจำลอง บนมณฑป
 • สามหลวงพ่อหินหยกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ลำดับเจ้าอาวาส[6]แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. อุดมมงคลมุทิตาจิตสักการะ บูชาปูชนียาจารย์ ๗๒ ปี , หน้า 107
 2. อำเภอพยุหะคีรี
 3. https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=1185
 4. http://www.watthapklo.com/index.php/pak-4/93-2008-12-26-13-08-01
 5. https://sangkhatikan.com/Primate.php?P=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%844&PR=%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
 6. อุดมมงคลมุทิตาจิตสักการะ บูชาปูชนียาจารย์ ๗๒ ปี , หน้า 107 - หน้า 111
 7. https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=14386

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข