วัดเขานิพันธ์

วัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดเขานิพันธ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดเขานิพันธ์
ข้างหน้าพระอุโบสถวัดเขานิพันธ์
แผนที่
ที่ตั้งตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูวิมลธรรมาภิยุต (จำนรรค์ ชาตเมโธ)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเขานิพันธ์ตั้งวัดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2515 โดยนายกระจ่าง ศรียอด ถวายที่ดินให้สร้างวัด ผู้ขออนุญาตให้สร้างวัด คือ นายล้อม แก้วสิริ[1] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516[2] ปัจจุบันมีพระครูวิมลธรรมาภิยุต (จำนรรค์ ชาตเมโธ) เป็นเจ้าอาวาส[3]

ที่ตั้งวัดเป็นเชิงเขามีบ้านเรือนชาวบ้านอยู่โดยรอบ อยู่ติดกับภูเขานิพันธ์ ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างบันไดขึ้นประมาณ หนึ่งร้อยกว่าขั้นบันได และบนภูเขาได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่[4] บนเขาสามารถชมทิวทัศน์ของท้องที่บ้านเขานิพันธ์[5]

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดเขานิพันธ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
  2. "วัดเขานิพันธ์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "วัดเขานิพันธ์". พระสังฆาธิการ.
  4. "เขาพระใหญ่". สำนักงานเทศบาลตำบลเขานิพันธ์.
  5. "ภูเขานิพันธ์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.