วัดเกาะเปริด

วัดในจังหวัดจันทบุรี

วัดเกาะเปริด [—เปฺริด] เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 2 งาน

วัดเกาะเปริด
แผนที่
ที่ตั้งตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเกาะเปริดก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2449 ในที่ดินผืนนี้ โดยมีพระเวียง ไม่ทราบฉายา มาจากบ้านธรรมชาติ บางกระดาน เขตท้องที่จังหวัดตราด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2499[1] ชื่อ "เกาะเปริด" มีหลายข้อสันนิษฐาน บ้างเล่าว่ามีชาวจีนแผ่นดินใหญ่ล่องเรือสำเภามาค้าขาย อาศัยพักค้างเกาะที่เป็นทะเลเปิด และได้ลงหลักปักฐานสร้างบ้านเรือนในเกาะแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บ มีผู้คนล้มตายจำนวนมากจึงหนีออกจากเกาะไปหมดจึงเรียกว่า "เกาะเปิด" ภายหลังเรียก "เกาะเปริด" เพื่อแก้เคล็ดและเพื่อเป็นสิริมงคล อีกข้อสันนิษฐานมาจาก "เก๊าะเปิด" เป็นภาษาเขมร แปลว่า กวาง[2] ในอดีตเกาะเปริดมีสภาพเป็นเกาะ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2488 หลวงพ่ออวน ฉันโน เป็นเจ้าอาวาส ได้เริ่มมีการสร้างสะพานไม้ จนกระทั่ง พ.ศ. 2518 สมัยคึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติเห็นชอบให้ถมดินสร้างถนนเชื่อมจากแผ่นดินมายังเกาะ

ในสมัยพระอธิการคีมมีการขยายพื้นที่วัดอารามให้กว้างขวางและเจริญขึ้นเป็นลำดับมา รวมถึงได้ร่วมกับชาวบ้านภายในเกาะจัดสร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้น 1 หลัง ในสมัยพระอธิการโถได้ย้ายที่ตั้งวัดมายังกลางหมู่บ้านปัจจุบันอยู่ที่หมู่ที่ 2 ของตำบลเกาะเปริด เป็นที่ธรณีสงฆ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 1 ไร่ 1 งาน 86 วา แต่ภายหลังในสมัยพระอธิการอวน ฉนฺโน ได้ย้ายวัดและโรงเรียนไปอยู่ที่เดิมเพราะพื้นที่กว้างขวางดี ได้เริ่มสร้างวัดใหม่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2500

วัดเกาะเปริดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมักมากราบไหว้บูชา คือ ท้าวเวสสุวรรณ รวมถึงองค์เจ้าแม่กวนอิม ท้าววิรูปักโข และพญาครุฑ ซึ่งสร้างจุดดึงดูดให้คนรู้จักวัดเกาะเปริดมากขึ้น[3]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

 • พระฟู พ.ศ. 2455
 • พระแหยม พ.ศ. 2457
 • พระเล็ก พ.ศ. 2461–2462
 • พระอธิการคีม พ.ศ. 2463–2474
 • พระอธิการวุ่น พ.ศ. 2475–2478
 • พระอธิการโถ พ.ศ. 2479–2487
 • พระอธิการอวน ฉนฺโน พ.ศ. 2488–2530
 • ท่านพระครูวิบูลธรรมคุณ พ.ศ. 2531–2558

อ้างอิง แก้

 1. "วัดเกาะเปริด". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 2. "แนะนำอันซีนจันทบุรี เกาะเปริด แหลมสิงห์ เที่ยวไหว้พระ ผจญภัยเกาะโจรสลัด". ไทยรัฐ.
 3. "ท้าวเวสสุวรรณ วัดเกาะเปริด จ.จันทบุรี". ช่อง 7.