วัดเกาะลันตา

วัดในจังหวัดกระบี่

วัดเกาะลันตา ตั้งอยู่บริเวณสีแยกเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ห่างจากเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประมาณ 200 เมตร วัดเกาะลันตาเป็นวัดเก่าแก่ แห่งแรกเพียงแห่งเดียวของเกาะลันตาที่มีวิสุคามสีมา และลานสำหรับนั่งวิปัสสนาปฏิบัติกรรมฐาน

วัดเกาะลันตา
พระอุโบสถวัดเกาะลันตา
แผนที่
ชื่อสามัญวัดเกาะลันตา
ที่ตั้งเลขที่ 7 หมู่ 2 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 โทร. 075-697-027
ประเภทวัดราษฏร์
นิกายมหานิกาย
ความพิเศษเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเพียงแห่งเดียวบนเกาะลันตา
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา