วัดอมรทายิการาม

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดอมรทายิการาม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน เจ้าอาวาสคือ พระครูวิบูลธรรมภาณ (ธัมมา จิตฺตปญฺโญ)[1]

วัดอมรทายิการาม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดอมรทายิการาม, วัดยายมอญ, วัดใหม่ยายมอญ
ที่ตั้งเลขที่ 673 ถนนสุทธาวาส แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูวิบูลธรรมภาณ (ธัมมา จิตฺตปญฺโญ)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ

แก้

วัดอมรทายิการามสร้างขึ้นเมื่อก่อน พ.ศ. 2430 (จากการปรากฎในแผนที่สำรวจฉบับกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พ.ศ. 2430 ที่ผู้สำรวจใช้ชื่อว่า วัดใหม่ยายมอญ แสดงให้เห็นว่าเป็นวัดที่ตั้งขึ้นใหม่) ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง เดิมชื่อ วัดยายมอญ สันนิษฐานว่าอุบาสิกาชื่อว่า อมร น่าจะเป็นผู้ที่ยกที่ดินให้และดำเนินการสร้างวัด จึงได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อผู้สร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ได้เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น "วัดอมรทายิการาม" ซึ่งยังคงความหมายตามนามเดิม วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523[2] วัดยังมีให้การศึกษาพระปริยัติธรรมและมีห้องสมุดภายในวัด

อาคารเสนาสนะ

แก้

อุโบสถกว้าง 8.90 เมตร ยาว 12.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522 ภายในประดิษฐานพระประธาน หน้าตัก 35 นิ้ว กุฎีสงฆ์จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาการเปรียญกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร สร้าง พ.ศ. 2518 เป็นอาคาร 2 ชั้น เจดีย์ขนาดสูง 8 เมตร

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดอมรทายิการาม". พระสังฆาธิการ.
  2. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-13. สืบค้นเมื่อ 2020-10-19.