วัดหนองว่านเหลือง

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดหนองว่านเหลือง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน ปัจจุบันมีพระปลัดพิศาล ธมมธโร เป็นเจ้าอาวาส[1]

วัดหนองว่านเหลือง
Map
ที่ตั้งตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อทันใจ
เจ้าอาวาสพระปลัดพิศาล ธมมธโร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหนองว่านเหลืองได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2513 และได้รับการยกฐานะเป็นวัดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือ นายส้ม สุขเกษม, นายกุล จันทร์ศรี และนางจำปา จันทวงศ์ ตั้งชื่อวัดว่า "วัดหนองว่านเหลือง" ตามชื่อบ้าน เนื่องจากมีหนองน้ำขนาดใหญ่ และมีว่านเหลือง (ขมิ้นเหลือง) ขึ้นอยู่ภายในหนองจำนวนมาก จึงเรียกว่า หนองว่านเหลือง

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ กุฏิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2547 วิหารประดิษฐ์หลวงพ่อทันใจ[2] สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอาคารไม้ทั้งหลัง โรงครัว หอฉันท์ และศาลาการเปรียญคุณพุ่ม เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ หลวงพ่อทันใจ ประดิษฐานอยู่ในวิหาร[3]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

  • พระอธิการเฉลียว ขนติสาโร
  • พระปลัดพิศาล ธมมธโร

อ้างอิง แก้

  1. "พระธรรมเทศนา เล่ม 2". สำนักราชเลขาธิการ.
  2. "ท่องเที่ยวทำบุญสร้างอุโบสถ วัดหนองว่านเหลือง".
  3. "80 ฉะเชิงเทรา". SBL Magazine. p. 145.