วัดสีกัน

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดสีกัน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูธรรมรัตนวิมล (ทองใบ)

วัดสีกัน
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสีกัน, วัดพุทธสยาม
ที่ตั้งเลขที่ 1/1 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานสมเด็จพระบรมพุทโธ
เจ้าอาวาสพระครูธรรมรัตนวิมล (ทองใบ)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสีกันตั้งวัดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2525[1] สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาจากประชาชน ข้าราชการ ทหาร และตำรวจซึ่งได้ร่วมบริจาคที่ดินและทุนทรัพย์เพื่อสร้างวัดนี้ขึ้น เดิมชื่อว่า วัดพุทธสยาม ต่อมาได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อเสียใหม่เป็น "วัดสีกัน" เพื่อให้เป็นการเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานที่ตั้ง

สภาพวัดโดยทั่วไป เดิมเป็นพื้นที่สูงพ้นจากน้ำท่วม ปลูกสร้างเป็นอาคารปูนชั้นเดียว แบบยกพื้นสูง ด้านหน้ามีป้ายระบุข้อความว่า กุฏิพิพิธภัณฑ์ธรรมรัตน์ การุณย์ โหสกุล[2] สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นคือ พระอุโบสถทรงไทยภายในประดิษฐานพระประธาน นามว่า สมเด็จพระบรมพุทโธ ที่เชิงบันไดนาคด้านหน้าโบสถ์ปรากฎรูปปั้นยักษ์มีนามว่า สมเด็จท้าวเวสสุวรรณฯ[3] วัดมีวิหารจัตุรมุข ภายในประดิษฐานพระประธานองค์พระพุทธสมเด็จมหาราชทรงครุฑ ภปร. ขนาดหน้าตัก 69 นิ้ว สูง 119 นิ้ว

วัดสีกันมีวัตถุมงคลที่จัดอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยของสมาคมเกือบทุกงาน คือ พระสมเด็จทรงครุฑ มีพุทธคุณด้านแคล้วคลาด ครบเครื่องเรื่องปลอดภัย

อ้างอิง แก้

  1. "วัดสีกัน". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดสีกัน ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร". ทัวร์วัดไทย.
  3. "วัดสีกัน".