วัดสิงห์ (จังหวัดปทุมธานี)

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดสิงห์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในท้องที่หมู่ที่ 2 บ้านธาตุ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วัดสิงห์
แผนที่
ที่ตั้งหมู่ที่ 2 ทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 1-0015 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดสิงห์ได้รับวิสุงคามสีมา (ได้รับพระราชทานพื้นที่จากพระเจ้าแผ่นดินให้สร้างโบสถ์) เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2210 ภายในวัดมีอุโบสถ กว้าง 8.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2300 อาคารทรงไทย หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ วิหารน้อย ศาลาดิน วิหารโถง กุฏิพระโบราณ

ปูชนียวัตถุและศิลปะโบราณ แก้

  • พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง 5 ศอก สูง 6 ศอก พร้อมด้วยพระอู่ทองอีก 3 องค์ สร้างเมื่อประมาณ 300 ปีเศษ
  • พระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อเพชร) เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง กว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว
  • พระพุทธรูปหลวงพ่อโตปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก 3 นิ้ว สูง 5 ศอก สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ประดิษฐานที่ศาลาดิน
  • พระพุทธรูปหลวงพ่อดำ สร้างจากศิลาทรายแดง ประดิษฐานอยู่ในวิหารน้อย โกศบรรจุอัฐิพระยากาย อดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์ เป็นงานประติมากรรมลวดลายงามวิจิตรงดงามทางศิลปะโบราณ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองอยู่หน้าโบสถ์ 5 องค์ สร้างขึ้นพร้อมวัด รอยพระพุทธบาทจำลองไม้สัก ลงรักปิดทองเป็นฝีมือช่างต้นกรุงรัตนโกสินทร์

อ้างอิง แก้