วัดสะแก (จังหวัดปทุมธานี)

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดสะแก ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านธาตุ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 6 กิโลเมตร สร้างในราว พ.ศ. 2115 สมัยอยุธยาตอนกลาง (รัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา) จึงมีสิ่งเก่าแก่ในวัดมากมายได้แก่ หมู่เจดีย์ เจดีย์แบบจีน (ถะ) พระประธานที่งดงาม วิหารเก่า พระเจดีย์เก่า พระพุทธรูป และเรือนไทย ภายในวัดมีกุฏิสงฆ์ อาคารทรงไทยแบบรามัญ เป็นอาคารเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองและเจดีย์แบบอื่น มีโบสถ์และหอระฆังเก่าสมัยอยุธยา

วัดสะแก
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 42 หมู่ที่ 2 ทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 1-0015 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา