วัดสหราษฎร์บำรุง (จังหวัดปทุมธานี)

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดสหราษฎร์บำรุง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งในตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินที่ตั้งวัด 8 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง 26 ไร่ 84 ตารางวา โฉนดเลขที่ 3837,5497

วัดสหราษฎร์บำรุง
แผนที่
ที่ตั้งตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระปลัดวินัย วินยธโร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสหราษฎร์บำรุงสร้างเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2479 โดยมีประชาชนถวายที่ดินและร่วมกันสร้าง เดิมเรียกว่า วัดใหม่ดาที โดยมีพระทองหยดนิยโต เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2494[1] เขตวิสุงคามสีมากว้าง 41 เมตร ยาว 50 เมตร ด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2502[2]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 ศาลาการเปรียญเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น 1 หลัง กุฏิ 6 หลัง หอสวดมนต์ 1 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง หอระฆัง 2 หลัง และฌาปนสถาน 1 หลัง ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระประธานประจำอุโบสถ ปางสุโขทัย หน้าตักกว้าง 89 นิ้ว และหลวงพ่อไตรรัตน์ ปางสะดุ้งมาร สมัยรัตนโกสินทร์

รายนามเจ้าอาวาส แก้

  • พระอธิการบาง พ.ศ. 2490–2492
  • พระครูวิมลปัญญาวุธ พ.ศ. 2494–2544
  • พระปลัดวินัย วินยธโร พ.ศ. 2545–

อ้างอิง แก้

  1. "วัดสหราษฎร์บำรุง". พระสังฆาธิการ.
  2. "ประวัติวัดสหราษฎร์บำรุง".