วัดลานนาบุญ

วัดในจังหวัดนนทบุรี

วัดลานนาบุญ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา เป็นที่ราบต่ำอยู่ริมคลองบางตะนาวศรีซึ่งไหลผ่านทางด้านทิศใต้

วัดลานนาบุญ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดลานนาบุญ, วัดลานวัว, วัดลาน
ที่ตั้งเลขที่ 21 หมู่ที่ 9 ซอยประชาราษฎร์ 1 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

สันนิษฐานว่าวัดลานนาบุญสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2310 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ไม่ทราบชื่อและประวัติผู้สร้าง ต่อมาวัดได้ชำรุดทรุดโทรมลง จนกระทั่ง พ.ศ. 2459 นายนรินทร์ ภาษิต (นรินทร์กลึง) ได้บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถและเสนาสนะต่าง ๆ[1] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2459[2] เดิมมีชื่อว่า วัดลานวัว เนื่องจากเคยเป็นที่เลี้ยงวัวของแขก ต่อมาทางวัดได้ทำหนังสือขอเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดลานนาบุญ" ตามคำแนะนำของพระเทพเมธี (ธีร์ ปุณฺณโก) และได้รับการอนุมัติจากเจ้าคณะตรวจการภาค 1 ให้ใช้ชื่อดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2494

อาคารและเสนาสนะสำคัญได้แก่ อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2459 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ลักษณะทรงไทย ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หลังคาลด 2 ชั้น ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน 10 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ศาลาอเนกประสงค์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และศาลาบำเพ็ญกุศล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก[3]

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
  • พระอธิการเงิน
  • พระอธิการสาคร ธมฺมธโร
  • พระอธิการเอิบ สุนฺทโร
  • พระมหาวิมุตติ ญาณกิตฺติ
  • พระครูภัทรนนทคุณ (ธีระ อคฺคจิตฺโต ป.ธ.3)
  • พระมหาศรีสมหวัง ธมฺมธีโร ป.ธ.5

อ้างอิง

แก้
  1. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.
  2. "วัดลานนาบุญ". พระสังฆาธิการ.
  3. "วัดลานนาบุญ". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.[ลิงก์เสีย]