วัดราษฏร์บำรุงวนาราม

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน ปัจจุบัน พระครูถาวรพัฒนาคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส[1]

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม
Map
ชื่อสามัญวัดราษฏร์บำรุงวนาราม, วัดเกาะ
ที่ตั้งตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานพระพุทธอุดมมงคล
เจ้าอาวาสพระครูถาวรพัฒนาคุณ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดราษฏร์บำรุงวนารามตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2447 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2518[2] เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

ในอดีตบริเวณที่ตั้งวัดมีวิหารร้าง ซึ่งได้เป็นที่พักของเด็กเลี้ยงควายและมีเสาต้นหนึ่งตั้งอยู่ ชาวบ้านเรียกว่าที่ตั้งนั้นว่า เสาเดี่ยว ในบริเวณนั้นมีการขุดพบโบราณวัตถุ กองอิฐเก่า ถ้วยชาวแตกหัก เสาที่ขาดอยู่ใต้ดินจำนวนมาก และพบเศียรพระ 3 เศียร ซึ่งภายหลังมีตำนานจระเข้กินพระ ปัจจุบันเศียรเหล่านี้เหลือเพียงเศียรเดียว อีกสองเศียรถูกขโมยไป เมื่อตรวจสอบเศียรพระพบว่าเป็นเศียรพระหินทรายสมัยอยุธยาตอนปลาย จึงสันนิษฐานว่า บริเวณวิหารร้างเสาเดี่ยวนี้เป็นชุมชนเก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัดขึ้นบริเวณนี้ สร้างใกล้กับวิหารร้างนี้ โดยมีนายโหมด นายหรั่ง และนายพยอม เขยมา จากหอมสิน ช่วยกันจัดสร้างโดยซื้อที่ดินนางหงส์ซึ่งอยู่บริเวณวิหารร้างเสาเดี่ยว ชาวบ้านเรียกว่า วัดเกาะ เนื่องจากมีคลองล้อมรอบ เป็นสำนักสงฆ์อยู่หลายปี จนมีพระธุดงค์ นามว่า หลวงปู่นาค ผ่านมา ชาวบ้านจึงนิมนต์จำพรรษา จากนั้นเมื่อ พ.ศ. 2453 เปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดราษฏร์บำรุงวนาราม"[3]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถประดิษฐานพระประธานนามว่า พระพุทธอุดมมงคล

อ้างอิง แก้ไข

  1. "พระครูถาวรพัฒนาคุณ". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดราษฏร์บำรุงวนาราม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "80 ฉะเชิงเทรา". SBL Magazine. pp. 84–85.