วัดราษฎร์เจริญ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

วัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดราษฎร์เจริญ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดราษฎร์เจริญ
Map
ที่ตั้งตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสิริทีปรัตน
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดราษฎร์เจริญตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2426 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2493[1] ต่อมาวัดมีเกจิอาจารย์ คือ พระครูวิบูลทีปรัต (พร้อม ธมฺมทินฺโน) ชาวเกาะพะงันได้นิมนต์ท่านจากวัดคงคาราม มาเป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ[2] และพระเกจิอีกท่าน คือ พระครูสุภัทรธรรมาภิรม (หลวงพ่อหลบ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2510 ท่านสร้างเมรุและศาลาพักศพเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

วัดมีประเพณีชักพระทางทะเล กำหนดจัดหลังจากออกพรรษา คือ วันแรม 7 ค่ำ เดือน 11 โดยมีความเชื่อตามที่มาจากพุทธประวัติ ครั้นพุทธกาลที่ชาวบ้านได้ร่วมกันไปต้อนรับพระพุทธเจ้าครั้นเสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีหลายวัดตกแต่งเรือพนมพระ และมีขบวนแห่ที่ชาวบ้านจะจัดรถแห่รูปเหมือนหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อพร้อม พระเกจิอาจารย์ดังของอำเภอ จากวัดราษฎร์เจริญ[3]

อ้างอิง แก้

  1. "รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "พระครูวิบูลทีปรัต (พร้อม ธมฺมทินฺโน)". พระสังฆาธิการ.
  3. "ประเพณีชักพระทางทะเล". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.