วัดพระพุทธบาทยโสธร

วัดพระพุทธบาทยโสธร หรือ วัดพระบาท เป็นพระอารามสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ภายในเขตบ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และหลวงพ่อนาคปรก มีพระวินัยสุนทรเมธี (บัลลังก์ ฉินอันโธ) เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน[1]

วัดพระพุทธบาทยโสธร
วัดพระพุทธบาทยโสธร.jpg
ชื่อสามัญวัดพระบาท
ที่ตั้งตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
ประเภทพระอารามสำคัญ
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธรูปปางนาคปรก และพระพุทธรูปหยกขาว
เจ้าอาวาสพระวินัยสุนทรเมธี(บัลลังก์ ฉินอนฺโท)
จุดสนใจพระพุทธบาทจำลอง พระพุทธรูปหยกขาว และเจดีย์มหาชนะชัย
กิจกรรมงานสรงน้ำพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปปางนาคปรก (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

วัดพระพุทธบาทยโสธร เดิมเป็นวัดร้างสร้างเมื่อครั้งพระมหาอุตตมปัญญา และสัทธิวิหาริก ได้นำพระพุทธรูปปางนาคปรก พระพุทธบาทจำลอง ศิลาจารึกมาจากกรุงศรีอยุธยา จนพระราชมุนี (โฮม โสภโณ) อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เดินธุดงค์มาพบ และได้ทำการสร้างขึ้นเป็นวัด และพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองสืบมา จนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2521 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง 17 เมตร ยาว 34 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 กุฏิสงฆ์จำนวน 15 หลัง มณฑป 4 หลัง กุฏิชี 4 หลัง ศาลาหอฉัน 1 หลัง และบ้านรับรอง 1 หลัง ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปปางนาคปรก 1 องค์ และรอยพระพุทธบาท

ปัจจุบันวัดพระพุทธบาทยโสธร ตั้งอยู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 55 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง 17 เมตร ยาว 34 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 กุฏิสงฆ์จำนวน 15 หลัง มณฑป 4 หลัง กุฏิชี 4 หลัง ศาลาหอฉัน 1 หลัง และบ้านรับรอง 1 หลัง ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปปางนาคปรก 1 องค์ และรอยพระพุทธบาท[2]

 
พระวินัยสุนทรเมธี (บัลลังก์ ฉินอันโธ) เจ้าคณะจังหวัดยโสธร (ธ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแก้ไข

  • ศิลปกรรมพระพุทธบาท เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองที่ทำขึ้นตามคตินิยมการนำรอยพระพุทธบาทในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณเดียวกันได้พบพระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรกพร้อมศิลาจารึกอักษรไทยน้อย ซึ่งเป็นอักษรที่ใช้แพร่หลายในกลุ่มไท-ลาวอีสาน เมื่อร้อยปีก่อน เป็นปูชนียวัตถุสำคัญของวัดพระพุทธบาทคู่กับรอบพระพุทธบาทจำลอง เป็นศิลปะลาวรุ่นเก่า ตามข้อความจารึกกล่าวว่า พระมหาอุตตมปัญญาได้อาราธนารอยพระพุทธบาทมาแต่กรุงศรีอยุธยา พระพุทธรูปศิลาองค์นี้น่าจะนำมาในยุคสมัยเดียวกัน แล้วนำมาประดิษฐานไว้ตรงเนินทรายริมฝั่งขวาของแม่น้ำชี

สถานที่สำคัญภายในวัดแก้ไข

รอยพระพุทธบาทจำลองแก้ไข

ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท บริเวณเดียวกันนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกชิ้นหนึ่ง ได้แก่ พระพุทธรูปปางนาคปรก (ศิลาแลง) 1 องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 1 ศอก และหลักศิลาจารึกทำด้วยศิลาแลง 1 หลัก สูง 1 เมตร กว้าง 50 เซนติเมตร มีตัวหนังสือโบราณบันทึกไว้ว่า โบราณวัตถุทั้ง 3 อย่างนี้ พระมหาอุตตปัญญา และสัทธิวิหาริก ได้นำมาจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 1378 นอกจากนั้นก็เขียนบอกคำนมัสการพระพุทธบาทไว้

เจดีย์มหาชนะชัยแก้ไข

ลักษณะขององค์เจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำทรง 8 เหลี่ยม สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกมี การจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสานครั้งอดีต และเป็นห้องสมุดสำหรับค้นคว้าพระธรรมวินัย พระไตรปิฎก ชั้นที่ 2 จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนบูรพาจารย์ ส่วนชั้นสุดท้ายได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

อ้างอิงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

[3][4][5]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2005-10-01. สืบค้นเมื่อ 2022-03-20.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-05-31. สืบค้นเมื่อ 2019-05-31.
  3. https://thai.tourismthailand.org
  4. https://www.m-culture.go.th/travel/ewt_news.php?nid=280&filename=index[ลิงก์เสีย]
  5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-08-29. สืบค้นเมื่อ 2019-05-21.