วัดพรพระร่วงประสิทธิ์

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมี พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ดร.ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ รักษาการแทนเจ้าคณะเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
แผนที่
ชื่อสามัญวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ หรือ วัดใหม่
ที่ตั้งเลขที่ 59 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ดร.ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ) รักษาการแทนเจ้าคณะเขตสายไหม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพรพระร่วงประสิทธิ์เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยมีหลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ (พระโอรสในกรมกลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) เป็นผู้ก่อตั้ง เดิมวัดแห่งนี้เป็นทุ่งนา หลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ ได้เดินธุดงค์มาปักกลดเจริญสมณธรรมบริเวณนี้ ท่านได้ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม จนมีญาติโยมที่พบเห็นปฏิปทาด้านการปฏิบัติธรรมของท่าน เกิดความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งในบริเวณนั้นการคมนาคมไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องยากลำบากเพราะยังไม่มีถนนหนทาง ต้องเดินทางโดยเรือไปตามคลองน้อยใหญ่ในหน้าฝนและหน้าน้ำ ส่วนในหน้าแล้งต้องอาศัยคันนาเป็นเส้นทางสัญจร การเดินทางไปวัด เช่น วัดออเงิน วัดพระยาสุเรนทร์ หรือวัดหนองผักชี ก็มีระยะทางไกล จึงดำริชักชวนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงถวายที่ดินให้ท่าน และให้ท่านเป็นผู้นำในการก่อตั้งวัด[1] จากข้อมูลกรมการศาสนา วัดนี้ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2539[2]

อาคารเสนาสนะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ได้แก่ วิหารหลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ (องค์ปฐมผู้สร้างวัด) อุโบสถซึ่งประดิษฐ์สถานหลวงพ่อเพชรพุทธประสิทธิ์พระศักดิ์สิทธิ์เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถ บ่อน้ำทิพย์ซึ่งหลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ ได้ธุดงค์จาริกมาและอธิษฐานปักกลดบริเวณนี้ (เป็นบ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์) ศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ศาลเจ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อใหญ่(ขาว) หอระฆัง ศาลาการเปรียญ อีกทั้งในวัดยังมีโรงเรียนอนุบาลวัดพรพระร่วง ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาที่เป็นดำริของหลวงพ่อพระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ ดร. เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันให้สร้างขึ้นเพื่อเด็กและเยาวชนได้มีที่เล่าเรียน และห้องสมุดชุมชน

เจ้าอาวาส

แก้
  • หลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ (องค์ปฐมผู้สร้างวัด) พ.ศ. 2508–2509
  • พระครูสมุห์หรุ่น กิจฺจสาโร (หลวงพ่อหรุ่น) พ.ศ. 2510–2519
  • พระธนู ธนสีโล (พระอาจารย์ธนู) พ.ศ. 2521–2530
  • พระอธิการปั่น สุจิณฺโณ (หลวงปู่ปั่น สุจิณฺโณ) พ.ศ. 2532–2546
  • พระอธิการชั้น ภทฺทวโร (หลวงพ่อแป๊ด) พ.ศ. 2546–2552
  • พระปริยัติวโรปการ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงฯ พ.ศ. 2552
  • พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ดร.ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ) (หลวงพ่อตี๋) พ.ศ. 2552–ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ (หลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร". ทัวร์วัดไทย.
  2. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-13. สืบค้นเมื่อ 2021-01-22.