วัดผาสุกมณีจักร

วัดในจังหวัดนนทบุรี

วัดผาสุกมณีจักร เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9 บ้านทุ่งกลาง ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัดผาสุกมณีจักร
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 7/2 หมู่ที่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อหยกขาว
เจ้าอาวาสพระครูสังฆรักษ์ ณัฐธรรม โฆสิตธมฺโม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดผาสุกมณีจักรสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2520 โดยนายผาสุกและนางเง็ก มณีจักร ได้บริจาคที่ดินและริเริ่มก่อสร้างอาคารเสนาสนะ ใช้ชื่อวัดว่า "วัดผาสุกมณีจักร" เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดินและริเริ่มสร้างวัด และใช้เรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน[1]วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522

อาคารเสนาสนะได้แก่ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในมีพระประธานประจำอุโบสถปางพระพุทธชินราช สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางตรัสรู้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 ศาลาอเนกประสงค์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก[2] ปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ หลวงพ่อหยกขาว เป็นพระพุทธรูปจากพม่า แกะสลักด้วยหยกขาว[3]

เมื่อ พ.ศ. 2547 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากเกร็ดขอใช้พื้นที่วัดเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมงานการศึกษานอกโรงเรียน เจ้าอาวาสจึงให้ใช้อาคารโรงเรียนปริยัติธรรมเป็นที่พบกลุ่มจนกระทั่ง พ.ศ. 2548 ได้มีการสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นและให้ย้ายจากอาคารโรงเรียนปริยัติธรรมไปอยู่อาคารหลังใหม่จนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดผาสุกมณีจักร เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด นนทบุรี". ทัวร์วัดไทย.
  2. "วัดผาสุกมณีจักร". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "เส้นทางแห่งศรัทธา สัมผัสเสน่ห์มนต์รามัญ". p. 59.[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°54′43″N 100°32′29″E / 13.911954°N 100.541299°E / 13.911954; 100.541299