วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
แผนที่
ที่ตั้งตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 โดยคณะศรัทธาได้ถวายที่ดินแก่พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) หลวงตาได้นิมนต์หลวงปู่เจี๊ยะมาอยู่เป็นเจ้าอาวาส ที่ตั้งเดิมของวัดเป็นท้องทุ่งป่าสนใบดกหนาสี่เหลี่ยมผืนผ้า รายรอบด้วยทุ่งนาเขียวขจี มีเนื้อที่ 146 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา[1]

สิ่งก่อสร้างสำคัญ คือ ภูริทัตตเจดีย์ เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยม บรรจุพระธาตุอัฏฐิธาตุ ของถูปารหบุคคล หมายถึง บุคคลที่ควรสร้างเจดีย์ไว้ให้ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายได้สักการบูชา ภายในบรรจุพระทันตธาตุของท่านพระอาจารย์มั่น ลักษณะรูปร่างทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ของเจดีย์สมัยสุโขทัย แปดเหลี่ยม มีความกว้าง 22 เมตร ความสูง 37 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกแต่งด้วยหินอ่อน หินแกรนิต ไม้สักทอง ยอดทำด้วยทองคำแท้ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงประทานมา[2]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม (วัดป่าสายหลวงปู่มั่น) อ.สามโคก ปทุมธานี". ทัวร์วัดไทย.
  2. "วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม". องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี.