วัดปุรณาวาส

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดปุรณาวาส ตั้งอยู่เลขที่ 21 คลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์ มีถนนแยกจากสะพานปื่นเกล้าไปทางคลองทวีวัฒนา โดยรอบมีชุมชนวัดปุรณาวาส

วัดปุรณาวาส
แผนที่
ที่ตั้งแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตั้งอยู่เลขที่ 21 คลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

  • ทิศเหนือ ยาว 158.85 เมตร ติดต่อกับคลองมหาสวัสดิ์
  • ทิศตะวันออก ยาว 127.45 เมตร ติดต่อกับบ้านเรือนราษฎร
  • ทิศใต้ ยาว 153.30 เมตร ติดต่อกับทางรถไฟสายใต้
  • ทิศตะวันตก ยาว 122.20 เมตร ติดต่อกับอาคารพาณิชย์ มีธรณีสงฆ์ 1 แปลง
  • เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา โฉนดเลขที่ 4836

ประวัติ

แก้

วัดปุรณาวาส สร้างขี้นประมาณ พ.ศ. 2397 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง แต่เดิมมีนามเรียกกันว่า "'วัดนก"' บ้าง "'วัดกลางคลอง'" บ้าง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อคราวเสด็จตรวจคลองขุดมหาสวัสดิ์ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมก่อสร้างเสนาสนะกับนายบุญ แล้วพระราชทานนามว่า"'วัดราชบุญธรรม'" ต่อมานายบุญ ซึ่งได้อุปถัมภ์บำรุงวัดมาโดยตลอด ได้สร้างอุโบสถขึ้นอีก ทางวัดได้เห็นความสำคัญจึงขนานนามวัดใหม่ว่า "'วัดบุญญาวาสน์ราชศรัทธาธรรม'" ครั้นราว พ.ศ. 2480 ได้เปลี่ยนนามใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า "'วัดปุรณาวาส'"