วัดบึงตาหอม

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดบึงตาหอม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ใน ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา ปัจจุบันมีพระครูอนุวัตรบวรกิจเป็นเจ้าอาวาส[1]

วัดบึงตาหอม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดบึงตาหอม, วัดหอมชื่นสว่างอารมณ์
ที่ตั้งตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูอนุวัตรบวรกิจ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบึงตาหอม เดิมชื่อ วัดหอมชื่นสว่างอารมณ์ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2461 ไม่มีที่ดินเป็นของวัดเอง เพียงแต่ทราบว่ามีผู้ริเริ่ม คือ พระภู กับ พระทุ และผู้ช่วยดูแลรักษาวัด นายทับ บัวทอง นายวอน ป้อมเรือง นายนา รุ่งเรือง มีพระผู้ดุแลหลายรูปหลายสมัยล้มลุกคลุกคลานมาตลอด ต่อมานายนา รุ่งเรืองได้ออกบวชมาเป็นพระภิกษุจนได้เป็นเจ้าอาวาส เห็นว่าวัดไม่มีที่ดินของตัวเอง อยากจะสร้างอุโบสถ และขอพระราชทานวิสุงคามสีมาไม่ได้ จึงได้พากันไปขอที่ดินจาก นายสิงห์ บุญญรัตน์ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน โดยมีพระครูสุทธาภิราม เจ้าอาวาสวัดบางไทร

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2509 ได้รับที่ดินจำนวนเนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 22 วา ได้เริ่มสร้างศาลาการเปรียญและกุฏิคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2516 แล้วจึงเริ่มสร้างอุโบสถขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ต่อมาได้สร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นอีก 4 หลัง เป็นตึกครึ่งไม้สองชั้นสามห้อง สร้างเมรุเผาศพ อาคารอเนกประสงค์ และศาลาทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก[2] วัดมีรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) มีขนาดหน้าตักกว้าง 3.99 เมตร หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ องค์พระสร้างด้วยปูนเสริมเหล็ก สูง 16 เมตร กว้าง 9 เมตร ด้านล่างเป็นอาคารปฏิบัติธรรมมีวัตถุประสงค์[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดบึงตาหอม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดบึงตาหอม". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
  3. "หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่วัดบึงตาหอมอ.บางน้ำเปรี้ยว". คมชัดลึก.