วัดบำรุงธรรมราษฏร์ศรัทธาราม

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดบำรุงธรรมราษฏร์ศรัทธาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีพระครูอภัยประชาธรรม (ประทุม อภโย) เป็นเจ้าอาวาส

วัดบำรุงธรรมราษฏร์ศรัทธาราม
Map
ชื่อสามัญวัดบำรุงธรรมราษฏร์ศรัทธาราม, วัดล่าง, วัดคลองยายเม้ย
ที่ตั้งตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสวัดคลองยายเม้ย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบำรุงธรรมราษฏร์ศรัทธาราม หรือ วัดล่าง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2443 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2500[1] มีหลวงพ่อคงเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก หลวงพ่อคงนี้มีวิชาอาคมแก่กล้า ท่านเป็นลูกจีนนอก บิดามารดามาจากเมืองจีนโพ้นทะเล ในวัยหนุ่มมีความสนใจในวิชาอาคม ต่อมาท่านได้สร้างวัดที่บ้านบางปะกงล่างบนที่ดินมรดกของท่าน และเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดนี้ และให้ชื่อวัดว่า วัดคลองยายเม้ย แต่ชาวบ้านจะเรียกกันว่า "วัดล่าง"

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 ที่ด้านนอกและด้านในเป็นสีขาวมุก กำแพงเป็นรูปธรรมจักรล้อมรอบอุโบสถ ปัจจุบันมีหลวงพ่อคงเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ในวิหารบูรพาจารย์ ประชาชนมักมาบนบานของหายแล้วจะได้คืนทุกราย สิ่งของแก้บนของหลวงพ่อคง คือ กล้วยน้ำว้า และขนมครก[2]

รายนามเจ้าอาวาส แก้ไข

  • หลวงพ่อคง พ.ศ. 2443–2460
  • พระอาจารย์เฉื่อย ธมฺมโฆโส พ.ศ. 2465–2508
  • พระครูวิบูลธรรมรักษ์ (ฟุ้ง พุทฺธสโร)
  • พระครูประกาศปิยคุณ (ปราศรัย) พ.ศ. 2517–2547
  • พระครูอภัยประชาธรรม (ประทุม อภโย) พ.ศ. 2554–

อ้างอิง แก้ไข

  1. "วัดบำรุงธรรมราษฏร์ศรัทธาราม". พระสังฆาธิการ.
  2. "ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยว". กศน.ตำบลบางปะกง. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-08-25. สืบค้นเมื่อ 2022-09-05.