วัดบางโรง

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดบางโรง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงในตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือพระครูกิตติสุทธิคุณปัญญา (ปัญญา ฐิตธมฺโม)[1]

วัดบางโรง
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูกิตติสุทธิคุณปัญญา (ปัญญา ฐิตธมฺโม)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบางโรงตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2436 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2524[2] ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าตากสินได้รวบรวมไพร่พลเพื่อไปตีเมืองจันทบุรี และได้หยุดพักไพร่พลบริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง และได้สร้างค่ายที่พักชั่วคราวพร้อมกับสร้างโรงม้าศึก ช้างศึก และเมื่อถึงเวลาเคลื่อนกองทัพ กำลังพล ล่องไปตามแม่น้ำบางปะกง เพื่อไปยึดเมืองจันทบุรี ส่วนโรงม้าศึก ช้างศึกได้ปล่อยทิ้งรกร้าง ชาวบ้านในสมัยนั้นจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า หมู่บ้านบางโรง ภายหลังได้สร้างวัดประจำชุมชนใช้ชื่อว่า "วัดบางโรง" เพื่อเป็นการระลึกถึงความปรีชาสามารถของพระเจ้าตากสิน[3] ในที่ดินของวัดยังให้ราชการตั้งโรงเรียนคือโรงเรียนวัดบางโรง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดได้แก่พระราหู พ่อปู่พญานาคราช หลวงพ่อชัยชนะ ทันใจ มีเจดีย์แบบพุทธคยา

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดบางโรง". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดบางโรง". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดบางโรง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.