วัดบัวแก้วเกษร

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดบัวแก้วเกษร เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ประมาณ 59 ไร่

วัดบัวแก้วเกษร
แผนที่
ชื่อสามัญวัดบัวแก้วเกษร, วัดสำราญสาลี, วัดระแหง
ที่ตั้งตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อดำ
เจ้าอาวาสพระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ ป.ธ.4)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบัวแก้วเกษรได้ก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. 2444 โดนนายอ่อง การเกษ เป็นผู้มอบที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์อุทิศให้สร้างวัดครั้งแรก และใช้ชื่อว่า วัดสำราญสาลี ต่อมาในสมัยพระอธิการตุ๊ดเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ชื่อ วัดระแหง เพื่อให้สอดคล้องกับที่อยู่ของตำบลระแหง ต่อมาในสมัยเจ้าอธิการปลื้ม เจ้าคณะตำบลระแหง ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2481 เป็น "วัดบัวแก้วเกสร" โดยคำว่า "บัว" หมายถึง จังหวัดปทุมธานี คำว่า "แก้ว" หมายถึง อำเภอลาดหลุมแก้ว คำว่า "เกษร" หมายถึง นามสกุลของผู้อุทิศที่ดิน และผู้เริ่มสร้างวัดคนแรก คือ นายอ่อง การเกษ โดยเพิ่มตัว "ร" ท้ายเกษเป็น "เกษร" เพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า "บัว" เมื่อรวมแล้วหมายถึง "เกสรดอกบัว"[1]

วัดบัวแก้วเกษรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2464 กว้าง 11.30 เมตร ยาว 24.70 เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2488[2]

อุโบสถและมณฑปเป็นศิลปกรรมเป็นแบบสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่อดำ สร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่เดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดกลางบางซื่อ จังหวัดนนทบุรี ได้ย้ายมาประดิษฐานที่วัดบัวแก้วเกษรในสมัยท่านพระครูปราโมทย์ศีลขันธ์

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดบัวแก้วเกษร". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดบัวแก้วเกษร (จังหวัดปทุมธานี)". เทศบาลตำบลระแหง.