วัดนกงาง

วัดในจังหวัดระนอง

วัดนกงาง เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลราชกรูด เลขที่ 17 บ้านนกงาง ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดนกงาง
แผนที่
ที่ตั้งถนนเพชรเกษม ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

สภาพฐานะและที่ตั้งวัด

แก้

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับคลองนกงางน้อย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับทางสาธารณะ
 • ทิศตวันออก ติดต่อกับถนนเพชรเกษม
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับที่ดินเอกชน

สภาพแวดล้อม พื้นที่ตั้งเป็นที่ราบ สภาพแวดล้อมเป็นสวนผลไม้ยืนต้นของชาวบ้าน

วัดนกงาง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 แต่เดิมเป็นที่ป่าช้าสาธารณะ มีพระธุดงค์มาปักกลัดพักอาศัยอยู่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ หมื่นช่วย ชัยราช ได้นำชาวบ้านสร้างเสนาสนะชั่วคราวถวายต่อมาได้มีสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมจนเป็นหลักฐานมั่นคง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2485

ลำดับเจ้าอาวาส

แก้
 1. พระขจร พ.ศ. 2440 - พ.ศ. 2458
 2. พระแป้น พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2459
 3. พระพุฒ พ.ศ. 2459 - พ.ศ. 2460
 4. พระแก่ม พ.ศ. 2460 - พ.ศ. 2470
 5. พระทองอินทร์ พ.ศ. 2470 - พ.ศ. 2472
 6. พระเพียร พ.ศ. 2472 - พ.ศ. 2476
 7. พระแสง พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2490
 8. พระครูอุดมคุณาจารย์ (รื่น คมฺภีโร) พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2537
 9. พระครูอุปถัมภ์ปัญญาวุฒิ (กุ่ย ปญฺาวุฑฺโฒ) พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2557
 10. พระมหาพิพัฒน์ (ป.ธ.5) พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
 1. กรมการศาสนา,กระทรวงศึกษาธิการ. (2527). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3. กรุงเทพฯ : การศาสนา